EN

FF:FAV172 Metody dokumentárního filmu - Informace o předmětu

FAV172 Metody dokumentárního filmu

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr., BcA. Andrea Slováková (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:10–17:25 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interaktivní přednáška s hosty představí různé metody a autorské postupy vzniku dokumentárního filmu v současnosti.
Jednu z nejpřehlednějších taxonomií dokumentárního filmu vytvořil Bill Nichols ve své knize Úvod do dokumentu, a to definováním šesti modů dokumentárního filmu. Poetický, výkladový, observační, participační, reflexivní a performativní modus – každý z nich klade důraz na jiné stylistické prostředky, zapojení autora, vztah k postavám, použití určitých postupů. A každý otevírá nejen odlišné estetické, ale taky například etické otázky. Jiným řezem dokumentárním filmem mohou být žánry (etnografický film, historický film, film – deník, dokudrama, filmový esej, báseň) anebo metody (časosběrný, angažovaný, found footage, situační film...).
V rámci této přednášky vhlédneme do dokumentárního filmu z hlediska použitých metod, žánrových konvencí, a postupů charakteristých pro jednotlivé mody z jakéhosi pomyslného rubu – podrobnou analýzou postupů autora při formulaci tématu, konstrukci scénáře, natáčení, interakci s postavami, volby výrazových prostředků, střihové skladby či postprodukčních postupů. Zevrubný rozhovor s autorem také otevře další otázky stylu, etických problémů a výrazových možností dokumentárního filmu. Úvod zařadí uváděné postupy a žánry do kontextu historického i současné světové a české tvorby.
Cíl: Na konci kurzu by měl student nabýt základní orientace a schopnosti porozumění v různých metodách současného dokumentárního filmu.
Osnova
 • Každá přednáška bude rozdělena do tří přibližně stejně dlouhých částí: úvod do dané metody, projekce filmu nebo jeho delší ukázky, moderovaná rozprava s hostem.
 • 1. filmový esej, found footage
 • 2. časosběrný film
 • 3. střihový film
 • 4. etnografický film a vizuální antropologie
 • 5. situační dokument
 • 6. angažovaný dokument
Literatura
  povinná literatura
 • Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU - Jihlava: JSAF, 2010.
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
 • DO. Sborníky textů o dokumentu. Jihlava: JSAF, 2003–dosud.
  doporučená literatura
 • GAUDREAULT, A., MARION, Ph.: Boh je autor dokumentárnych filmov... Kino Ikon, 6, č. 2 (2002), s. 95-106
 • WEES, William: Doména montáže: kompilácia, koláž, prispôsobenie. Kino Ikon, 9, č. 1 (2005), s. 159-170.
 • LEACOCK, Richard: Obrana flahertyovských tradícií. Kino Ikon, 5, č. 1 (2001), s. 136-143.
 • PALOTAI, János: „Archeologie“ soukromého Maďarska. Rozhovor s Péterem Forgácsem. Iluminace, 16, č. 3 (2004), s. 177-198.
 • SCHNEIDEROVÁ, Alexandra: Performance v rodinném filmu. Iluminace, 16, č. 3 (2004), s. 69-84.
 • GAINES, Jane M.: Documentary Radicality. Canadian Journal of Film Studies, 16, č. 1 (jaro 2007), s. 5-24.
 • PLANTINGA, Carl R. Rhetoric and representation in nonfiction film. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 255. ISBN 0521573262. info
 • Theorizing documentary. Edited by Michael Renov. New York: Routledge, 1993. ix, 261. ISBN 0415903823. info
 • NICHOLS, Bill. Representing reality :issues and concepts in documentary. Bloomington: Indiana University Press, 1991. xx, 313 s. ISBN 0-253-20681-2. info
Výukové metody
Přednáška, filmové projekce, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium: písemná analýza a ústní zkouška.

1. Písemná část zahrnuje 3 součásti (zasílá se e-mailem na adresu ajka.slovakova@gmail.com):
a) reflexi vybraného filmu (v rozsahu 4 NS = 7.200 znaků),
b) vlastní definici dokumentárního filmu (2 NS),
c) pojednání o některé z prezentovaných metod (3 NS).
2. Ústní část obnáší rozpravu nad odevzdanými texty.
Termíny budou upřesněny.
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar./b. 1981)
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde začíná postgraduální studium. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Šestým rokem pracuje ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Je šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO a časopisu DOK.revue (in Respekt). Publikovala v Literárních novinách, v časopisech Cinepur a Kino Ikon. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky (2006) nebo film o mracích Oblaka (2007).
She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation she received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where she is now starting the postgraduate studies. Currently she is engaged in documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. From 2003 she has worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival. She published articles in CinePur film magazine, cultural weekly Literární noviny and KinoIkon journal. She is the editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary film called DO and magazine about documentary film Dok.revue (in Respekt). As an author, she made the portrait of mathematician Petr Vopěnka (2006) and film about clouds called Clouds (2007).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Termíny blokové výuky: 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5. a 19.5. vždy čtvrtek 14:10-17:25.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2017.