NI03_16 jazyková cvičení - konverzace

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V tomto kurzu student na základě autentických materiálů procvičuje a rozvíjí s rodilým mluvčím dovednost mluvení. Cílem kurzu je, aby student byl schopen reagovat a konverzovat plynně nizozemsky v základních komunikativních situacích - jak získat práci, jak vést rozhovor, prezentaci, atd. Student by měl ovládat mluvenou nizozemštinu na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. In het zomersemester van 2010 wordt dit vak begeleid door Sofie Royeaerd. De focus ligt niet alleen op conversatie, maar vooral ook op woordenschatuitbreiding. Eén of meerdere studenten presenteren per college nieuwe woordenschat i.v.m. een bepaald thema naar keuze: eten en drinken, sport, wetenschap, het huishouden, etc. Aan de hand van een powerpointpresentatie en een hand-out, presenteert de student / een groepje studenten elke week een veertigtal woorden en een vijftal uitdrukkingen die met het onderwerp samenhangen. Daarnaast brengen ze één authentieke tekst mee (een liedje, gedicht, krantenartikel,...). Ten slotte bereiden ze conversatieopdrachten voor - in de vorm van dialoogjes, discussies, etc. Doel van deze cursus is dus niet alleen dat de spreekvaardigheid van de student wordt verbeterd, maar ook dat zijn/haar woordenschat op uiteenlopende gebieden wordt uitgebreid. Verder maakt de student ook kennis met diverse bronnen, die hij/zij later voor onder meer woordenschatuitbreiding kan gebruiken.
Osnova
  • Základní témata: konverzace reakce pracovní pohovor prezentace Zomersemester 2010: de onderwerpen worden in samenspraak met de studenten vastgelegd tijdens het eerste college
Literatura
  • Alexander : leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschaft van anderstalingen : sleutel [Kleijn, 1986] (Variant.) : Alexander : sleutel bij het leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschaft van anderstalingen [Kleijn, 1986] (Supl. info
  • Bakx, Josee, Dixi! Cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2000, ISBN90 6283 197 4
  • Bergh, Heleen van den - Poldervarrt, Bram. Wat je zegt! : een cursus spreekvaardigheid voor anderstalingen. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 100 s. ISBN 90-01-71442-0.
Výukové metody
Intensieve studentgerichte werkcolleges met de nadruk op conversatie, rollenspel en mondelinge presentaties.
Metody hodnocení
Wekelijkse colleges
Actieve participatie
Elke student bereidt een powerpointpresentatie, hand-out en bespreking van een authentieke tekst voor rond een bepaald onderwerp. Ook bereidt hij /zij een aantal spreekopdrachten voor, die de andere studenten uitvoeren.
Een korte schriftelijke woordenschattest
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2020.