CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aloisie Gašparević (cvičící)
Mgr. Lucie Michálková (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 C41, Po 15:50–17:25 N43, Pá 15:50–17:25 zrusena M12
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CH_02/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Michálková
CH_02/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Gašparević
CH_02/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Gašparević
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o základech hláskosloví a tvarosloví chorvatského jazyka a schopnost elementární komunikace v chorvatštině na základní témata každodenního života. Kurz pokračuje ve výuce započaté v předmětu CH_01.
Osnova
  • Tekst: Na kolodvoru. Množina imenica, duga množina; vokativ, palatalizacija i sibilarizacija; padeži s prijedlozima. Tekst: Pripreme. Imenice ženskog roda na suglasnik u nominativu jednine; deklinacija, jednina i množina. Tekst: Susret. Povratna zamjenica "sebe (se)", deklinacija; prezent povratnih glagola; "Sebe (se)" kao objekt. Tekst Na rodjendanu. potvrdni i niječni oblik, upitni oblik Tekst: Sport. Imperativ, niječni i potvrdni oblik; imenice "dio", "djelo", deklinacija. Tekst: Vikend. Perfekt glagola, potvrdni i niječni oblik; upitni oblik; perfekt glagola tipa "živjeti, voljeti"...
Literatura
  • Težak, Stjepko - Babić, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, Školska knjiga, 1996.
  • Barešić, Jasna: Dobro došli 1-2. Udžbenik i rječnik. Zagreb, Sova 2002.
  • SEDLÁČEK, Jan. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha: Academia, 1989. ISBN 8020001719. info
  • JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátsko-český slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 987 s. info
Výukové metody
V kurzu jsou využívány různé didaktické metody, výuka vede k aktivnímu zapojení studentů a jejich spolupráci s učitelem. Vyučování je založeno na kombinaci výkladu učitele, samostatné práce studentů (individuální i skupinové), procvičování gramatiky, konverzačních a poslechových cvičení, her apod. Jsou rovněž využívány autentické chorvatské materiály, jejichž prostřednictvím se studenti seznamují s chorvatskými reáliemi.
Metody hodnocení
Zápočet dostanou studenti na základě úspěšně absolvovaného písemného testu, v němž bude prověřena především znalost probrané gramatiky, osvojení probrané slovní zásoby a schopnost elementárního překladu z i do chorvatštiny. Zkoušku absolvují ti studenti, kteří zvládnou zápočtový test a poté prokáží, že jsou schopni dostatečného ústního vyjadřování v příslušném jazyce. Tato schopnost bude prověřena na základě dialogu vedeného v chorvatštině s vyučujícím, popř. mezi sebou navzájem, na témata stanovená během některé z vyučovacích hodin a vycházející z témat probraných v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.