MUI_63 Introduction to monument care

Faculty of Arts
Spring 2012
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Horymír Kubíček (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Horymír Kubíček
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Holman
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 11:40–14:05 zruseno D21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
making students aware of basic principles of monuments care;
acquainting students with basic methods of monument care;
knowledge of basic law in monument care
Syllabus
 • Introduction to monument care, terminology, cultural and natural heritage, basic legislation;
 • History of monument care in Czech Republic and Europe;
 • Theory of monument care, reconstruction, renovation, restauration;
 • Basic legislation, Institute of monument care;
 • Methodology of recognition og monuments;
 • Methods of dating - radiocarbon method, dendrochronology, termoluminiscence
Literature
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Další dle zadání vyučujícího
Teaching methods
study trip
Assessment methods
lectures, reading, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2012/MUI_63