EN

FF:PJ_35 Kapitoly z dějin záp. Slovanů - Informace o předmětu

PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. (přednášející), prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 14:10–15:45 zruseno D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytne rozhled o vybraných otázkách ve vzájemných vztazích mezi národy zahrnovanými do skupiny Západních Slovanů, případně jejich blízkými sousedy. Objektem zájmu budou zejména Polabští a Pobaltští Slované (Obodrité, Lutici, Pomořané, Lužičtí Srbové)v časovém rozsahu od středověku do 20. století.
Osnova
 • 1. Polabští Slované ve středověku a raném novověku
 • 2. Pobaltští Slované od středověku do 20. století
 • 3. Lužičtí Srbové
Literatura
 • Historia Śląska, red. Marek Czapliński, Wrocław 2002.
 • Rudolf Žáček, Dějiny Slezska v datech, Praha 2004.
 • Geschichte der Sorben, I.-III., Bautzen 1974-1977.
 • Miloš Řezník, Polsko, Praha 2002.
 • Lexikón slovenských dejín, Bratislava 1999.
 • Norman Davies, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003.
 • KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. Translated by Emil Charous. Praha: Lidové noviny, 1998. 422 s. ISBN 80-7106-267-7. info
 • BRANKAČK, Jan a Frido MĚTŠK. Geschichte der Sorben. Band 1, Von den Anfängen bis 1789. Bautzen: VEB Domowina-Verlag, 1977. 330 s. + 1. info
 • ŠOŁTA, Jan a Hartmut ZWAHR. Geschichte der Sorben. Band 2, Von 1789 bis 1917. Bautzen: VEB Domowina-Verlag, 1974. 328 s. + 1. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny slovanstva. [S.l.]: [s.n.], 1919. 168 s. info
Výukové metody
Přednášky, studium doporučené literatury, samostatná práce.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, vypracování závěrečné práce na zvolené téma.
Informace učitele
Pro zájemce o hlubší studium viz bibliografie in: Slovanské historické studie 27, 2001.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.