EN

FF:RJ_55 Úvod do sorabistiky - Informace o předmětu

RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci semináře budou čteny a rozebírány vybrané pramenné a literární texty týkající se lužickosrbských dějin a kultury. Seminář je určen všem zájemcům z řad studentů slavistických oborů. Znalost lužické srbštiny a němčiny není podmínkou (jedná se o texty již přeložené do češtiny).
Osnova
  • V rámci semináře budou čteny a rozebírány následující texty: 1. Adolf Černý, Různé listy o Lužici (vybrané pasáže) 2. Ludvík Kuba, Čtení o Lužici (vybrané pasáže) 3. Vlastní životopis Jana Arnošta Smolera 4. Jakub Bart-Ćišinski, Národní snahy studentstva lužicko-srbského 5. Měrćin Nowak-Njechorński, Chmurný rok sedmatřicet 6. Memoranda Lužických Srbů z let 1945 a 1947 7. Romuald Domaška, Pilátovo jezero 8. Beno Budar, Starý křižák 9. Jan Skala, Starý Šimko
Literatura
  • Frinta, A.: Lužičtí Srbové a jejich písemnictví. Praha 1955.
  • Kuba, L.: Čtení o Lužici. Praha 1923.
  • Páta, J.: Úvod do studia lužickosrbského písemnictví. Praha 1925.
  • Kunze, P.: Kurze Geschichte der Sorben. Bautzen 1995.
  • BOK, Václav, Věra MACHÁČKOVÁ-RIEGEROVÁ a Jiří VESELÝ. Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha: Odeon, 1987. info
  • PETR, Jan [historik]. Nástin politických a kulturních dějin Lužických Srbů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 342 s. info
Výukové metody
E-learning, samostatné čtení textů a vypracování domácích úloh.
Metody hodnocení
Odevzdání domácích úloh
Informace učitele
V jarním semestru 2011 bude předmět vyučován distančně, formou e-learningu.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.