SKA333 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (cvičící)
Mgr. Katarína Žeňuchová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SKA301 Syntax souč. slovenštiny && SKA302 Dějiny slov. lit. 20. stol. && SKA303 Jazyková cvičení V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Osnova
  • Odevzdání hotové diplomové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Informace učitele
Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce. Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2011, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018.