PH0255 Filozofie ve sci-fi

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:50–12:25 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu budou studenti mít povědomí o možnostech a konkrétních případech užití postupu myšlenkových experimentů v literatuře. Současně s tím se jim přiblíží problematika vybraných filosofických otázek na ukázkách z beletristických textů. Cílem kurzu je tak uvolnit kreativní složku kritického myšlení za současného respektu k požadavkům logické konzistence a věcné správnosti.
Osnova
 • Interaktivní formou představení vybraných filosofických problémů a jejich reflexe za použití sci-fi literatury.

 • Bude se jednat spíše o dílnu než o přednášku.

  1. Tvorba vesmírů, (s)tvoření světa
 • 2. Znak, jméno a skutečnost
 • 3. Evoluce, smysl života
 • 4. Sociální determinismus
 • 5. Prostor, čas
 • 6. Mysl a tělo, solipsismus a realismus
 • 7. Umělá inteligence
 • 8. Dějinná úloha chyby
 • 9. Soud s lidským rodem
Literatura
  povinná literatura
 • LEM, Stanisław. Golem XIV (Přít.) : Dokonalá prázdnota ; Golem XIV. info
 • Arthur Clark: Zpráva o třetí planetě. Devět miliard božích jmen. Praha, Práce 1982
 • Isaac Asimov: Nadace.
 • Isaac Asimov: …že jsi naň pamětliv. Roboti a androidi, Praha, Svoboda 1988, s. 404–426.
  doporučená literatura
 • ASIMOV, Isaac. Já, Asimov :paměti. Translated by Pavel Medek. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1996. 661 s. ISBN 80-202-0608-6. info
 • LEM, Stanislaw. Summa technologiae. Praha: Magnet-Press, 1995. 328 s. ISBN 80-85847-47-7. info
 • LEM, Stanisław. Kyberiáda : bajky kybernetického věku [22416]. V Praze: Československý spisovatel, 1983. info
Výukové metody
Přednáška předpokládající znalost beletristického textu podle tématu, rozprava nad textem a jeho analýza.
Metody hodnocení
Ukončení: Písemná práce (esej) v rozsahu minimálně 5400 znaků na jedno z témat programu semináře nebo vzešlé z diskusí jako podklad k ústní diskusi a při kolokviu (podle vypsaných termínů v IS) o něm pohovořit, obhájit jejich smysluplnost a relevanci pro filosofii. Problémy nemusí být vyřešeny :-), jde o jejich prezentaci a prokázání schopnosti vést kompetentně tematicky vymezenou diskusi s nezbytnou mírou věcné znalosti. Okruhy témat: 1. Matematika, fyzika, logika a jejich vztah k fyzikální skutečnosti. 2. Jazyk a fyzikální realita 3. Evoluce, náhoda, smysl 4. Čas a prostor 5. Mysl a tělo, představa a skutečnost 6. Umělá inteligence 7. Dějiny, determinismus, plán a spontánnost 8. Člověk, přirozenost a etika 9. Komunikace (mezidruhová, mezi civilizacemi...)
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/sci-fi/program.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.