PH0255 Filozofie ve sci-fi

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:30–19:05 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu budou studenti mít povědomí o možnostech a konkrétních případech užití postupu myšlenkových experimentů v literatuře. Současně s tím se jim přiblíží problematika vybraných filosofických otázek na ukázkách z beletristických textů. Cílem kurzu je tak uvolnit kreativní složku kritického myšlení za současného respektu k požadavkům logické konzistence a věcné správnosti.
Osnova
 • Interaktivní formou představení vybraných filosofických problémů a jejich reflexe za použití sci-fi literatury.

 • Bude se jednat spíše o dílnu než o přednášku.

  1. Tvorba vesmírů, (s)tvoření světa
 • 2. Znak, jméno a skutečnost
 • 3. Evoluce, smysl života
 • 4. Sociální determinismus
 • 5. Prostor, čas
 • 6. Mysl a tělo, solipsismus a realismus
 • 7. Umělá inteligence
 • 8. Dějinná úloha chyby
 • 9. Soud s lidským rodem
Literatura
  povinná literatura
 • LEM, Stanisław. Golem XIV (Přít.) : Dokonalá prázdnota ; Golem XIV. info
 • Isaac Asimov: …že jsi naň pamětliv. Roboti a androidi, Praha, Svoboda 1988, s. 404–426.
 • Arthur Clark: Zpráva o třetí planetě. Devět miliard božích jmen. Praha, Práce 1982
 • Isaac Asimov: Nadace.
  doporučená literatura
 • ASIMOV, Isaac. Já, Asimov :paměti. Translated by Pavel Medek. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1996. 661 s. ISBN 80-202-0608-6. info
 • LEM, Stanislaw. Summa technologiae. Praha: Magnet-Press, 1995. 328 s. ISBN 80-85847-47-7. info
 • LEM, Stanisław. Kyberiáda : bajky kybernetického věku. V Praze: Československý spisovatel, 1983. info
Výukové metody
Přednáška předpokládající znalost beletristického textu podle tématu, rozprava nad textem a jeho analýza.
Metody hodnocení
Ukončení: Písemná práce (esej) v rozsahu minimálně 5400 znaků na jedno z témat programu semináře nebo vzešlé z diskusí podle předepsané struktury, obhájit smysluplnost a relevanci tezí a závěrů pro filosofii. Problémy nemusí být vyřešeny :-), jde schopnost zpracovat kompetentně tematicky vymezenou otázku, prokázat nezbytnou míru věcné znalosti i jistou dávku „vědecké“ fantazie. Okruhy témat: 1. Matematika, fyzika, logika a jejich vztah k fyzikální skutečnosti. 2. Jazyk a fyzikální realita 3. Evoluce, náhoda, smysl 4. Čas a prostor 5. Mysl a tělo, představa a skutečnost 6. Umělá inteligence 7. Dějiny, determinismus, plán a spontánnost 8. Člověk, přirozenost a etika 9. Komunikace (mezidruhová, mezi civilizacemi...)
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/sci-fi/program.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.