OJ558 Esperanto I.

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Josef Vojáček, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (zástupce)
Garance
Ing. Josef Vojáček, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:05 U36, Čt 9:10–10:45 U36
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
OJ558/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
OJ558/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat jazyk esperanto na úrovni B1
Osnova
 • Výuka bude probíhat přímou metodou na základě videokursu "MAZI EN GONDOLANDO" - adaptace zábavného kresleného filmu "MUZZY IN GONDOLAND", který vytvořila BBC (British Broadcasting Corporation) v Londýně pro výuku angličtiny. Díky zajímavé výchovné pohádkové formě a dobrému didaktickému zpracování si kurs získal takovou popularitu, že byl během 6 let adaptován pro výuku dalších jazyků - francouzštiny, němčiny, španělštiny a esperanta. • 12 lekcí videokursu "MAZI EN GONDOLANDO". Ke každé lekci bude zadáno konverzační téma jako domácí úkol pro písemné zpracování.
Literatura
  povinná literatura
 • Učební texty k video-kurzu Mazi en Gondolando.
 • Mazi en Gondolando. Den Haag: Internacia Esperanto-Instituto (IEI), 2000. 159 s. ISBN 8385677402. info
  doporučená literatura
 • KRAFT, Karel. Slovník česko-esperantský : Česko-esperantský slovník (Variant.) : Vortaro ceha-esperanta (Souběž.). 1. vyd. Dobřichovice: KAVA-PECH, 1998. xvi, 495 s. ISBN 80-85853-37-X. info
 • KRAFT, Karel a Miroslav MALOVEC. Vortaro esperanta-ceha. Vyd. 1. Dobřichovice: KAVA-PECH, 1995. xxi, 239 s. ISBN 80-85853-11-6. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat převážně přímou metodou.
Metody hodnocení
Zvládnutí jednotlivých lekcí ukáže zpracování domácích úkolů na zadaná témata. Na závěr bude iteraktivní gramatický test na internetu a konverzace k poslednímu zadanému tématu.
Informace učitele
http://video.google.com/videoplay?docid=-4482727345953971974
Esperanto je jazyk, jehož základ byl vytvořen uměle, proto jeho gramatika je založena na 16 pravidlech, která platí bez výjimek. Díky logické stavbě a neutralitě může sloužit jako jazykový most mnohem lépe než kterýkoliv národní jazyk. Jeho využívání neustále roste, i když to u nás není zrovna moc patrné. V poslední době se začíná o využití esperanta mluvit i v EU jako o možné variantě při řešení problematiky mezinárodní komunikace. Máte tedy možnost naučit se další cizí jazyk v poměrně krátké době (asi 6-8 x rychleji než jiný národní jazyk). Esperanto má také tzv. propedeutickou hodnotu, což prakticky znamená to, že vám jeho znalost pomůže při učení dalšich jazyků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2014/OJ558