AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Šeiner (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AEB_140/A: Út 12:30–14:05 C42, J. Šeiner
AEB_140/B: Čt 9:10–10:45 C42, J. Šeiner
Předpoklady
AEA_26 Dokumentační techniky
Předpokladem pro absolvování kurzu je splnění předmětu AEA_26 Dokumentační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty se základy fotografické techniky a dokumentace artefaktů. Kurz je zaměřen prakticky, studenti by měli zvládnout: samostatně obsluhovat digitální fotoaparát a jeho základní i některé pokročilé funkce, připravit kompozici fotografovaného artefaktu s ohledem na účel fotografie a na světelné i jiné podmínky, upravit hotové fotografie v editačním softwaru a připravit je k publikaci v podobě foto-tabulek.
Osnova
 • 1. Úvod do fotografie – základy teorie fotografie, základní pojmy, obecné zásady
 • 2. Fotografie keramiky I – specifika fotografie v archeologii a fotografie artefaktů, fotografie střepového materiálu a menších keramických artefaktů
 • 3. Fotografie keramiky II – fotografie keramických nádob – celých tvarů, dekoru
 • 4. Fotografie kamenných artefaktů – BI, ŠI
 • 5. Fotografie kovových a skleněných artefaktů – spony, mince, zkorodované železné předměty, sklo
 • 6. Fotografie kostí a KPI a fotografie ostatních druhů artefaktů
 • 7. Specifika fotografie větších souborů, fotografie v terénu a reprezentativní fotografie
 • 8. Editační software a jeho používání
 • 9. – 12. Samostatná práce studentů s přístroji – pořízení fotografické dokumentace souboru artefaktů a příprava fotografií pro publikaci nebo výstavní činnost, vypracování protokolu v podobě foto-tabulky
Literatura
  doporučená literatura
 • DAYLEY, L. D. – DAYLEY, B. 2012: Photoshop CS6 bible, Indianopolis.
 • DORRELL, P. G. 1994: Photography in archaeology and conservation, Cambridge.
 • HUNTER, F. – BIVER, S. – FUQUA, P. 2007: Fotografie & světlo. Naučte se techniky fotografického svícení, Brno.
 • MYŠKA, M. 2008: Světlo a osvětlení v digitální fotografii, Brno.
 • NEFF, O. – BŘEZINA, J. – PODHAJSKÝ, P. 2003: Fotografování s digitálním fotoaparátem, Praha.
 • PETERSON, B. 2004: Naučte se vidět kreativně. Design, barva a kompozice ve fotografii, Brno.
 • WELLS, L. (ed.) 2003: The photography reader, London.
Výukové metody
Praktická výuka dokumentačních technik digitální fotografie, teoretické základy archeologické dokumentace a fotografie. E-learningovou podporou výuky je kurz Digitální fotografická dokumentace artefaktů https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1890, kde studenti naleznou studijní materiály a doplňující informace.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení předmětu je třeba odevzdat vypracovaný protokol ve formě foto-tabulky s minimálním počtem 6 artefaktů (kategorie: celá nádoba, zlomek keramiky, kovový předmět, kamenná industrie, sklo, KPI)
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1890
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.