FAVBKa05 Mediální archeologie

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 14. 3. 13:20–16:35 C34, So 21. 3. 13:20–16:35 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz představí spektrum metod spjatých k výzkumy mediální archeologie. Poukáže na počátky této disciplíny a její konceptuální zázemí a zohlední i proměnu mediálněarcheologických konceptů v souvislosti s novými médii v tzv. postmediální době přelomu 20. a 21. století. Cílem kurzu je nabídnout interpretaci média jako diskursivního objektu, jehož povaha v prvé řadě není konstantní, ale proměnlivá v závislosti na socio-kulturním kontextu a na něj navázaných uživatelských praktikách, a jenž je současně, v době svého vzniku, technologickou reakcí/ realizací aktuálních společenských představ, očekávání apod.
Hlavní cíle kurzu:
student se seznámí s vývojem mediálněarcheologického výzkumu;
získá přehled klíčových metod této disciplíny;
pochopí význam výzkumu médií v širším sociokulturním kontextu, včetně nerealizovaných projektů a plánů (ve smyslu paralelních dějin médií.
Osnova
  • Archeologie médií - dějiny disciplíny.
  • Metody mediálně archeologického výzkumu.
  • Klíčové pojmy.
  • Případové studie.
Literatura
  • ZIELINSKI, Siegfried. Audiovisions : cinema and television as entr'actes in history. Translated by Gloria Custance. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. 356 s. ISBN 905356313X. info
  • KITTLER, Friedrich A. Gramophone, film, typewriter : Grammophon, Film, Typewriter (Orig.). Translated by Geoffrey Winthrop-Young - Michael Wutz. Stanford, California: Stanford University Press, 1999. xli, 315 s. ISBN 0-8047-3232-9. info
  • MARVIN, Carolyn. When old technologies were new : thinking about electric communication in the late nineteenth century. 1st issued as an Oxford Univ. New York: Oxford University Press, 1990. 269 s. ISBN 0195063414. info
Výukové metody
Přednášky, četba literatury, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Studijní materiály a zdroje: viz fondy knihovny a videotéky FAV.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje jednou za 3 roky, další termíny jsou: jaro 2008, jaro 2011, jaro 2014 atd.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2009, jaro 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2015/FAVBKa05