PSD_TP1b Textová příprava Ib

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje absolvování průběžných konzultací teoretické části textu disertační práce se školitelem. Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, čerpat ze získaných teoretických poznatků, hladce je syntetizovat do odborného textu a na jejich základě definovat teoretická východiska práce, kriticky je posoudit a navrhnout relevantní výzkumný design.
Osnova
  • část přípravy teoretické části disertační práce
Literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí po předchozí dohodě se školitelem odevzdat adekvátní část přípravy teoretické části své disertační práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.