PSD_TP1d Textová příprava Id

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student musí mít absolvovány předměty: PSD_TP1a PSD_TP1b PSD_TP1c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje absolvování průběžných konzultací teoretické i empirické části textu disertační práce se školitelem. Předmět je zaměřen na rozvoj příslušných vědeckých kompetencí.
Výstupy z učení
Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, čerpat ze získaných teoretických poznatků, analyzovat je a následně hladce syntetizovat do odborného textu, definovat teoretická východiska práce, kriticky je zhodnotit, navrhnout na jejich základě relevantní výzkumný design, a to včetně způsobu jeho realizace. Student bude rovněž připraven stanovit limity realizovaného výzkumu a diskutovat jeho výsledky.
Osnova
  • Osnova disertační práce stanovena po dohodě se školitelem.
Literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně odborná literatura zadaná školitelem.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí po předchozí dohodě se školitelem odevzdat adekvátní část přípravy teoretické i empirické části své disertační práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSD_TP1d