CJBC743 Základy e-learningu pro bohemisty

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Funioková (přednášející)
Mgr. Veronika Něničková (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zabývá problematikou e-learningu a využití online technologií ve výuce českého jazyka a literatury. Na konci kurzu bude student schopen vytvořit e-learningový kurz v prostředí Moodle (ELF) a bude rozumět základním termínům týkajících se e-learningu (LMS, blended learning, flipped classroom apod.).
Osnova
 • 1. Základy e-learningu a Moodle
 • 2. Základy práce v ELFu
 • 3. Využití iPadů ve výuce
 • 4. Flipped Classroom: tvorba videotutoriálů
 • 5. Tvorba posterů: propagace vlastní práce na konferencích apod.
 • 6. Externí aplikace, které je možné použít v ELFu (např. časové osy)
Literatura
  doporučená literatura
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. info
 • ZOUNEK, Jiří a Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 s. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • DRLÍK, Martin. Moodle : kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 344 s. ISBN 9788025137598. info
Výukové metody
Seminář; výuka probíhá kontaktní i e-learningovou formou; součástí semináře jsou pravidelné tvůrčí dílny.
Metody hodnocení
Týmová práce: vytvoření e-learningového kurzu a doprovodného posteru, následné obhájení projektu.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3891
Důležitou součástí výstupů je rovněž pravidelná přítomnost studentů ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017.