EN

FF:RLB372 Křesťanství na Wikipedii - Informace o předmětu

RLB372 Křesťanství na Wikipedii: Tutorství

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vedení a koordinaci studentů účastnících se projektu doplňování a zkvalitňování článků věnovaných křesťanství na české nebo slovenské (případně anglické) Wikipedii. V duchu pojetí vzdělávání jako otevřeného, celospolečenského a celoživotního procesu si klade za cíl (1) přispívat ke zkvalitňování volně dostupného a široce využívaného zdroje informací o křesťanství a jeho dějinách, (2) podporovat historicky a společenskovědně poučený pohled na křesťanství, (3) zdůrazňovat potřebnost kritického přístupu k nejrůznějším paušalizujícím a zjednodušujícím tvrzením, (4) kultivovat smysl pro komplexnost skutečnosti a přeneseně i (5) přispívat ke kultivaci veřejné diskuse o křesťanství a o náboženství vůbec. U studentů předmět pěstuje dovednost poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu, provádět bibliografické rešerše, koordinovat práci menšího týmu a hodnotit ji. Je vyučován distančně (přes internet).
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
 • poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu k formálním i odborným aspektům zpracování encyklopedických hesel z dějin křesťanství;
 • provést bibliografickou rešerši;
 • zhodnotit relevanci literatury k různým aspektům dějin křesťanství a navrhnout či korigovat způsob jejího využití;
 • účastnit se diskuse na Wikipedii;
 • hodnotit a upravovat hesla na Wikipedii se znalostí jejích závazných pravidel a nejdůležitějších doporučení;
 • vést menší tým a hodnotit práci jeho členů.
 • Osnova
  • 1) Seznámení se s požadavky kurzu, zásadami Wikipedie, jejím editačním formátem a příklady hesel.
  • 2) Účast v diskusi o předběžných návrzích hesel.
  • 3) Bibliografická rešerše.
  • 4) Účast v diskusi o rozpracovaných návrzích hesel.
  • 5) Sledování první verze hesla na Wikipedii.
  • 6) Studium literatury a poskytování zpětné vazby.
  • 7) Účast na dokončení hesla.
  Literatura
  • Wikipedie: Závazná pravidla. 2001. online info
  Výukové metody
  Diskuse online, studium literatury, poskytování písemné zpětné vazby.
  Metody hodnocení
  Kvalita vedení studentů a poskytnuté zpětné vazby.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2018.