VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/1/0. 2 hodiny přednášky + 1 cvičení jednou za dva týdny. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Mgr. Hana Metyšová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 4. 3. až Ne 22. 5. Pá 14:10–15:45 C33, Po 22. 2. až Pá 26. 2. Pá 14:10–15:45 M21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VIKBA10/01: každé sudé úterý 15:50–17:25 L11, M. Krčál
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student: - obeznámen s přehledem problematiky knihovních systémů a standardů a vývojem technologií ovlivňujících knihovnictví; chápat knihovnu jako systém a katalog jako základ informačního systému knihovny; - rozumět problémům standardizace především z hlediska bibliografického popisu dokumentů a z hlediska knihovnických informačních systémů; - mít teoretický a praktický základ pro jmenné zpracování dokumentů na základě mezinárodních standardů přijatých a postupně implementovaných v ČR; - schopen vytvářet základní katalogizační záznamy.
Osnova
  • Paměťové instituce Standardy a standardizace Systém, informační systém, knihovní systém Opensource a knihovny (Michal Denár) Katalogy knihoven Discovery služby Centrální služby a systémy Bibliomining Základy katalogizace a katalogizační pravidla Přispívání do SK ČR (Marta Valešová) Nové technologie v knihovnách a trendy
Literatura
  • RDA: resource description & access : 2014 revision : includes changes and updates through April 2014. Chicago: American Library Association, c2014. ISBN 978-0-8389-1293-5.
  • VAUGHAN, J. Investigations into Library Web-Scale Discovery Services. Information Technology and Libraries [online]. 2012, 31(1). DOI: 10.6017/ital.v31i1.1916. URL: http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=lib_articles
  • COUFALOVÁ, Jindřiška, Kateřina KOŠŤÁLOVÁ a Hana NEMEŠKALOVÁ. Katalogy nové generace: analýza vybraných systémů z pohledu uživatele. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. ISBN 978-80-7050-579-3.
  • BILAL, Dania. c2014. Library automation: core concepts and practical systems analysis. 3rd ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited. ISBN 9781591589228.
Výukové metody
Přednášky 3x cvičení s PhDr. Hanou Vochozkovou
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.