VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Technologie hrají důležitou roli ve všech oblastech lidské činnosti a nejinak je tomu i v knihovnách. Moderní knihovnu si již nelze představit bez počítačů a technologií. Kurz bude zaměřen zejména na knihovní systém a jeho roli při realizaci knihovnických procesů a služeb. Studenti se ale seznámí i s jinými systémy budovanými knihovnou. Důležitá je také standardizace v knihovnictví, která umožňuje spolupráci mezi institucemi. Dalším cílem tedy bude představit nejznámější standardy využívané v knihovnách. Diskutovány budou také další moderní technologie využitelné v knihovnách.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- chápe knihovnu jako systém a katalog jako základ informačního systému knihovny;
- dokáže vyjmenovat knihovní systémy a zná jejich přednosti a slabiny;
- zná moduly a funkce knihovního systému;
- zná hlavní technologie, které se uplatňují v knihovnictví;
- uvědomuje si význam standardů pro provoz knihoven;
- je seznámen s nejdůležitjšími standardy, které se využívají v knihovnách;
Osnova
 • 1) Paměťové instituce
 • 2) Standardy a standardizace
 • 3) Systém, informační systém, knihovní systém
 • 4) Implementace knihovního systému do instituce
 • 5) Opensource a knihovny
 • 6) Katalogy knihoven
 • 7) Discovery služby
 • 8) Centrální služby a systémy
 • 9) Přispívání do SK ČR
 • 10) Bibliomining a daty řízené knihovnictví
 • 11) Nové technologie v knihovnách a trendy
 • 12) Základy katalogizace a katalogizační pravidla
Literatura
  doporučená literatura
 • BILAL, Dania. c2014. Library automation: core concepts and practical systems analysis. 3rd ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited. ISBN 9781591589228.
 • VARNUM, Kenneth J. The Top Technologies Every Librarian Needs to Know. London: Facet, 2014. ISBN 978-1783300334.
  neurčeno
 • COUFALOVÁ, Jindřiška, Kateřina KOŠŤÁLOVÁ a Hana NEMEŠKALOVÁ. Katalogy nové generace: analýza vybraných systémů z pohledu uživatele. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. ISBN 978-80-7050-579-3.
 • VAUGHAN, J. Investigations into Library Web-Scale Discovery Services. Information Technology and Libraries [online]. 2012, 31(1). DOI: 10.6017/ital.v31i1.1916. URL: http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=lib_articles
 • Library Future Technologies (https://ebookfriendly.com/library-future-technologies)
 • IFLA Standards (https://www.ifla.org/standards)
 • RDA: resource description & access : 2014 revision : includes changes and updates through April 2014. Chicago: American Library Association, c2014. ISBN 978-0-8389-1293-5.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.