VIKMB39 Informační systémy ve vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku technologií ve vzdělávání, případně o informační systémy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní znalost a přehled o informačních systémech ve vzdělávání, daty řízeném školství a možnostech využití dat ze školních informačních systémů. Na konci tohoto kurzu bude student:
 • mít přehled o základních informačních systémech ve vzdělávání;
 • bude umět provést základní návrh systému;
 • bude schopen metodologicky posoudit jednotlivé systémy;
 • bude schopen pomoci s výběrem a přizpůsobením systému dané instituci;
 • bude umět používat základní UML schémata;
 • zvládne navrhnout vzdělávací informační systém;
 • bude schopen systémy eticky posuzovat;
 • bude schopen diskuse nad možností využití dat ve vzdělávací politice.
 • Osnova
  • Informační systémy - první seznámení
  • Školní informační systémy
  • Legislativa
  • Modulární struktura IS
  • Testování informační systémů
  • Metody uživatelského a funkčního testování
  • Informační systémy ve vzdělávání
  • Daty řízené školství, vzdělávací politika
  • UML
  • Big data
  • Metody návrhu IS
  • Metody implementace IS
  • Trendy
  • Tvorba vlastního IS
  • Presentace projektu
  Literatura
   povinná literatura
  • FOWLER, Martin. Destilované UML. Grada Publishing as, 2009.
  • DOSTÁL, Jiří. Školní informační systémy. Jirí Dostál, 2011.
   doporučená literatura
  • BRUCKNER, Tomáš, et al. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing, as, 2012.
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomica, 2009.
  • MYERS, Michael D., et al. Qualitative research in information systems. Management Information Systems Quarterly, 1997, 21: 241-242.
  • ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7.
  • KOTÁSEK, Jiří. Modely školy budoucnosti. Pedagogická revue, 2003, 55.1: 5-20.
  Výukové metody
  Výuka probíhá blokově. Na konci jsou presentovány studentské projekty.
  Metody hodnocení
  Účast na všech blocích, návrh, testování a presentace informačního systému.
  Informace učitele
  Výuka probíhá od 15. - 17. února vždy od 9:10 do 15:45 hodin (s přestávkou na oběd): Po 9:10-12:25 C15; 12:30-15:45 L11 Út 9:10 do 15:45 L11 St 9:10 do 15:45 C15 a laboratoř edTech
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.