VIKMB39 Informační systémy ve vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Anna Bromová (pomocník)
Mgr. David Kudrna (pomocník)
Mgr. Tereza Pojezná (pomocník)
Mgr. Hana Tulinská (pomocník)
Mgr. Šárka Vančurová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku technologií ve vzdělávání, případně o informační systémy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní znalost a přehled o informačních systémech ve vzdělávání, daty řízeném školství a možnostech využití dat ze školních informačních systémů. Na konci tohoto kurzu bude student:
 • mít přehled o základních informačních systémech ve vzdělávání;
 • bude umět provést základní návrh systému;
 • bude schopen metodologicky posoudit jednotlivé systémy;
 • bude schopen pomoci s výběrem a přizpůsobením systému dané instituci;
 • bude umět používat základní UML schémata;
 • zvládne navrhnout vzdělávací informační systém;
 • bude schopen systémy eticky posuzovat;
 • bude schopen diskuse nad možností využití dat ve vzdělávací politice.
 • Osnova
  • Informační systémy - první seznámení
  • Školní informační systémy
  • Legislativa
  • Modulární struktura IS
  • Testování informačních systémů
  • Metody uživatelského a funkčního testování
  • Informační systémy ve vzdělávání - Bakaláři, IS
  • Daty řízené školství, vzdělávací politika
  • UML
  • Big data
  • Metody návrhu IS
  • Metody implementace IS
  • Trendy
  • Tvorba vlastního IS
  • Presentace projektu
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4. Online knihkupectví Munipress info
   doporučená literatura
  • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomica, 2009.
  • FOWLER, Martin. Destilované UML. Grada Publishing as, 2009.
  • MYERS, Michael D., et al. Qualitative research in information systems. Management Information Systems Quarterly, 1997, 21: 241-242.
  • DOSTÁL, Jiří. Školní informační systémy. Jirí Dostál, 2011.
  • KOTÁSEK, Jiří. Modely školy budoucnosti. Pedagogická revue, 2003, 55.1: 5-20.
  • BRUCKNER, Tomáš, et al. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing, as, 2012.
  • ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7.
  Výukové metody
  Výuka probíhá blokově. Na konci jsou presentovány studentské projekty. Student po skončení blokové výuky zpracuje jednu z následujících variant seminární práce:
 • recenze vybraného IS ve vzdělávání
 • recenze vybraného nástroje pro část návrhu IS
 • recenze odborné knihy na téma IS / IS ve vzdělávání
 • krátký článek mapující nějaký zajímavý trend v oblasti
 • Metody hodnocení
  Účast na všech blocích, návrh, testování a presentace informačního systému.
  Informace učitele
  Výuka probíhá od 14. - 16. února 2017 vždy od 9:10 do 15:45 hodin (s přestávkou na oběd): Úterý 14. 2. 9:10-15:45 B2.32 Středa 15. 2. 9:10-12:15 B2.33 a 12:15-15:45 B2.32 Čtvrtek 16. 2. 9:10-15:45 B2.33
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.