ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení
Název anglicky Information systems in education
Autoři ČERNÝ, Michal.
Vydání 1. vyd. Brno, 138 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8326-4
Klíčová slova česky pedagogika; informační systémy; dialogové systémy; AI
Klíčová slova anglicky pedagogy; Information Systems; dialogue systems; AI
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 13. 12. 2016 18:03.
Anotace
Publikace Informační systémy ve vzdělávání nabízí komplexní a originální pohled na tuto problematiku. Dává dohromady témata, která jsou vlastní projektování informačních systémů obecně s tématy, která jsou vlastní jiným oblastem – legislativa, design služeb, dialogové systémy, umělá inteligence, pedagogika atp. Vytváří tak interdisciplinárně pojatou, netradičně řešenou publikaci, která se snaží být základním myšlenkovým východiskem pro tvůrce informačních systémů ve vzdělávání. V rámci různých přístupů k problematice informačních systémů vytvoří velice netradiční koncept, který je psán především pro pedagogy či sociální a kognitivní vědce. Je v něm velice málo technických podrobností a neočekáváme žádné speciální čtenářovy předchozí znalosti z této oblasti. Publikace je koncipována jako přehledová monografie, která může nabídnout určité specifické paradigma tvorby informačních systémů ve vzdělávání.
Anotace anglicky
The publication Information Systems in Education offers a comprehensive and original view of this issue. Brings together the topics of designing information systems generally with topics that are inherent in other areas – legislation, service design, dialog systems, artificial intelligence, education and so on. Thus creating an interdisciplinary conceived, unconventional solutions a publication that strives to be the starting point for the creators of information systems in education. Among the various approaches to the issue of information systems creates a very unusual concept, which is written primarily for teachers and social and cognitive scientists. It has very few technical details and do not expect any special reader's prior knowledge of the area. The publication is designed as a surveillance monograph, which may offer some specific paradigm of development of information systems in education.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2020 01:52