HIB0366 Potrava, jídlo, strava v dějinách

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 1/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/80
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolventi kursu budou schopni: popsat historii gastronomie, počínaje pravěkem až po současnost, definovat základní pojmy (jídlo, strava, potrava), analyzovat postavení jídla a stravovacích návyků v jednotlivých kulturních okruzích i dějinných obdobích, popsat dějiny kuchařství a kuchařské knihy v českých zemích.
Osnova
 • I. Gastronomie globální, historická a národní
 • II. Vždycky masožravci (kanibalismus)
 • III. Magie, náboženství, zákazy, půsty, vegetariáni a vegani
 • IV. Výhody pastevectví a usedlého zemědělství
 • V. stravovací návyky, hlad a hojnost, jídlo a politika
 • VI. hon za kořením
 • VII. Nový svět a nová kuchyně
 • VIII. dějiny kuchařství a kuchařské knihy v českých zemích
 • IX. národní kuchyně, mezi nimi i česká
 • X. M. D. Rettigová a kuchyně 19. stol.
 • XI. proměny gastronomie v krátkém 20. století
Literatura
 • MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost :dějiny stravování v Evropě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 227 s. ISBN 80-7106-560-9. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 359 s. ISBN 8020013407. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Tradiční české kuchařky : jak se vařilo před M.D. Rettigovou. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 279 s. ISBN 8072770756. info
 • HRDLIČKA, Josef. Hodovní stůl a dvorská společnost : strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650). Vydání: první. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2000. 337 stran. ISBN 8070404620. info
 • Kuchařstwij : o rozličných krmijch, kterak se užitečnie s chutij strogiti magij, jakožto zwěřina, ptácy, ryby a giné mnohé krmě wsselikému kuchaři aneb hospodáři, knijžka tato potřebná y vžitečná, a ocet jak se dělá, také zadu na. Edited by Čeněk Zíbrt. Na Nowem Miestie Pražském: nákladem F. Šimáčka, 1891. info
 • Brillat-Savarin, Jean Anthelme: Fyziologie chuti aneb Úvahy o gastronomickém umění. Lidové noviny, Praha 1994, 310 s.
 • PETRÁŇ, Josef a Lydia PETRÁŇOVÁ. Rolník v evropské tradiční kultuře. 1. vyd. Praha: SET OUT, 2000. 215 s. ISBN 80-86277-08-9. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Podmínky udělení kreditu za úspěšné absolvování přednáškového kursu: 1. Vypracování práce na předem domluvené téma a na jejím základě udělené kolokvium. 2. Povinnost navštěvovat výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/HIB0366