KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:10–15:45 M24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představí dějiny a kulturní vývoj Taiwanu od nejstaršího osídlení až do současnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními historickými a kulturními milníky na Taiwanu a zasadit vývoj na ostrově do regionálních a globálních souvislostí. Během své historie prošel Taiwan turbulentními změnami. Odlišné kulturní vlivy, které se na ostrově během staletí střetávaly, zformovaly jedinečnou a zcela specifickou společnost, která stojí před stěžejní politickou otázkou. Jakým směrem se vydá v 21. století?
Pozornost bude věnována především následujícím okruhům: - historickému vývoji Taiwanu - minulým a současným politickým aspektům - kulturnímu a společenskému rozvoji - roli mezinárodního práva, mezinárodních institucí (otázka suverenity), vlivu „třetích stran“ a veřejného mínění
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět hlavním událostem dějin Taiwanu, sociální i kulturnímu vývoji - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - identifikovat základní kulturní vlivy, které se projevují v jednotlivých obdobích
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Nejstarší osídlení Taiwanu a) Geografické a geopolitické aspekty ostrova b) Etnické složení a jazyky c) Austronéská a čínská migrace na Taiwan d) Ilha Formosa - příchod koloniálních mocností e) Koxinga
 • 3. Vláda dynastie Čching a) Taiwan v očích mandžuského dvora b) Otevření ostrova po opiových válkách c) Souboj západních mocností d) Samostatná provincie e) Labutí píseň Republiky Formosa
 • 4. První kolonie Japonska a) Odpor obyvatelstva b) „Zlatá éra“ - rozvoj Taiwanu c) Japanizace d) Taiwan během druhé světové války
 • 5. Znovupřipojení Taiwanu k Číně a) Obnovení čínské správy ostrova b) Incident 228 c) Příchod Kuomintangu d) Boj za „pravou“ Čínu e) Kultura v poválečném období (1945-1949)
 • 6 + 7. Nejdelší stanné právo na světě - vláda Kuomintangu a) Boj o návrat na pevninu, Korejská válka a Americký spojenec b) Osud opozice c) Mezinárodní situace d) Státní správa, ústava, zákony e) Ekonomický boom f) KMT po smrti Čankajška g) 80. léta h) Kultura pod taktovkou KMT
 • 8. Demokratizace Taiwanu a) Konec vlády jedné strany b) Reformy a vznik opozice c) Taiwanská úžina a zahraniční vztahy
 • 9. Rušná politická scéna a) Politická kultura KMT v. DPP b) Tíživá otázka nezávislosti c) Ekonomika 10. Náboženství v každodenním životě Hostující přednášející Mgr. Vladimíra Bilijenková a) Rituály a symbolika b) Svátky c) Politický impakt
 • 11. Taiwanská společnost a) Sociální problémy (postavení žen ve společnosti, otázka menšin, vzdělávání, stárnutí populace, korupce, nukleární odpad, levná pracovní síla ze zahraničí, prostituce a organizovaný zločin)
 • 12. Taiwanská kultura a kulturní dědictví a) Kinematografie b) Literatura c) Kulturní dění od 90. let
 • 13. Závěrečná hodina a) Studentské prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • BAKEŠOVÁ, Ivana, Rudolf FÜRST a Zdenka HEŘMANOVÁ. Dějiny Taiwanu. Praha: Lidové noviny, 2004. 303 s. ISBN 8071067083. info
  neurčeno
 • Heylen, Ann – Sommers, Scott, eds. Becoming Taiwan: From Colonialism to Democracy. Studia Formosiana. Wiesbaden: Herrasowitz
 • Liao Ping-hui – Wang, David Der-wei (eds.). Taiwan Under Japanese Colonial Rule, 1895-1945. New York: Columbia University Press, 2006.
 • Myers, Ramon H. – Peattie, Mark R. (eds.). The Japanese Colonial Empire, 1895-1945. Princeton: Princeton University Press, 1984.
 • BROWN, Melisa. What is in the Name: Culture, Identity, and the Taiwan Problem. IN Is Taiwan Chinese: the Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
Výukové metody
Kurz bude veden formou přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem.
- každý student si zvolí libovolné téma (po schválení) z taiwanských dějin, politiky nebo kultury a přednese prezentaci (bližší informace k formálním požadavkům prezentace budou zveřejněny na začátku semestru) - student se hodiny účastní aktivně, má načtené texty předepsané na každou hodinu - během semestru jsou povoleny dvě absence Splnění těchto tří podmínek znamená udělení kolokvia. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů. Materiály určené k práci na hodině i materiály k přípravě referátů budou studentům až na výjimky zprostředkovány elektronicky. Většina materiálů je v angličtině, menšina v češtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2018, podzim 2019.