AR1B65 Tvorba rodokmenů v praxi

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Společné poznávání genealogických pramenů s cílem vyhotovení vlastního rodokmenu. Z pomocných věd historických se ve veřejném prostoru bezesporu té největší oblibě těší věda, která je každému člověku nejblíže, věda, která se týká jeho rodiny – genealogie. Snaha mít přehled o příbuzenských vztazích byla lidské společnosti vlastní od nepaměti. Už celé pasáže Bible se rozepisují o tom, kdo byl čí syn a vnuk. Stejně tak výjimečné postavení panovníků a šlechticů nejen ve středověku a novověku bylo potvrzováno jejich urozeným rodokmenem. I dnes chceme poznat své předky, po nichž nám nanejvýš zbyla jedna převyprávěná vzpomínka či zažloutlá fotografie. Osudy lidí, díky nimž jsme zde, může osvětlit právě genealogické bádání a to nejen v matrikách, ale i v pozemkových knihách a dalších archiváliích.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- získá znalost četby archivních pramenů
- získá orientaci v genealogických pramenech (matriky, pozemkové knihy, urbáře, sčítací protokoly, mapy, stabilní katastry)
- bude seznámen se základními metodologickými přístupy orální historie
- získá orientaci v regionální historiografii
- díky těmto zkušenostem během samotného semináře zahájí či posune genealogický výzkum vlastní rodiny
Osnova
 • 1) Orální historie a staré fotografie
 • 2) Četba písma a dobová terminologie
 • 3) Matriky
 • 4) Pozemkové knihy, urbáře, závěti
 • 5) Urbáře, berní rula, lánové rejstříky, stabilní katastr, tereziánský katastr, sčítací elaboráty, školní fondy, záduší
 • 6) Vojenství
 • 7) Migrace do Ameriky
 • 8) Zneužívání genealogie v historii
Literatura
 • BARTŮNĚK, Vladimír.: Historický vývoj matrik, in: Časopis Rodopisné společnosti 12, 1940, s.. 6-17
 • K edici berní ruly : (úvodní pojednání). Edited by Otakar Bauer. Praha: Archiv bývalé země České, 1950, 129 s. info
 • DOSKOČIL, Karel: Popis Čech r. 1654 I, II (Berní rula 2), Praha 1954
 • Tereziánský katastr český. Edited by Aleš Chalupa. 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1964, 323 s. URL info
 • Tereziánský katastr český. Edited by Aleš Chalupa. Vyd. 1. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966, 524 s. URL info
 • Tereziánský katastr český. Edited by Pavla Burdová. 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra v Praze, 1970, 653 s. URL info
 • KOTAČKA, Martin, Josef PETERKA a Ivo SPERÁT. Generální rejstřík k lánové vizitaci doplněný o soupis královských měst. Brno: Ivo Sperát, 2015, 2252 s. ISBN 978-80-87542-18-7. info
 • MATĚJEK, František, Moravské lánové rejstříky, SAP 39, 1979, s. 117-155
 • ŘIČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie : základy rodopisné práce. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2000, 136 s. ISBN 8024010801. info
 • VANĚK, Miroslav, Pavel MÜCKE a Hana PELIKÁNOVÁ. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 224 stran. ISBN 9788072850891. info
 • VANĚK, Antonín. Orální historie : metodické a "technické" postupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 78 s. ISBN 8024407183. info
Výukové metody
Seminář, přednášky a samostatná práce.
Metody hodnocení
Zápočet za vyhotovení vlastního rodokmenu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023.