EN

FF:AR1B65 Tvorba rodokmenů v praxi - Informace o předmětu

AR1B65 Tvorba rodokmenů v praxi

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ladislav Jurkovič (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:30–19:05 L31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen všem zájemcům o genealogii. Posluchači se seznámí se základními postupy při tvorbě genealogických vývodů a rozrodů, a to nejen z hlediska teoretického, ale zejména praktického.
Osnova
  • teoretický úvod k dané problematice seznámení se s nejčastěji užívanými programy k tvorbě rodokmenů základy práce s matričními zápisy
Literatura
  • LUTONSKÝ, Boleslav a Jaroslav [lékař] ČERNÝ. Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy. Vyd. 1. V Praze: Česká genealogická a heraldická společnost, 1995. 246 s. : i. info
  • KREJČÍK, Tomáš a Jarmila KREJČÍKOVÁ. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 352 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
KASALICKÝ, Václav a Boleslav LUTONSKÝ. Německo-český slovník pro genealogy. Praha, 1997. MAREŠ, Jan. Latinsko-český slovník pro genealogy. Praha, 1996.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jeden semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.