CLDS22 Cizí jazyk - var. A: publikace a referát v cizím jazyce

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0. 10 kr. 5 + 5 za publikaci a za referát v cizím jazyce. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu Cílem je rozšíření a doplnění odborných znalostí doktoranda v konfrontaci s odborným akademickým prostředím, kultivování teoretických i praktických dovedností v rámci odborné komunikace, a to napsáním publikace (referátu) v cizím jazyce, Obsahové zaměření Konkrétní náplň předmětu souvisí s plánovanými odbornými aktivitami doktoranda na literární témata, více či méně analogická s připravovanou disertaci.
Osnova
  • Základní témata Dle zaměření odborného zájmu doktoranda.
Literatura
  • Základní literatura dle zaměření dané konference, odborného zájmu doktoranda.
  • Doporučená literatura dle domluvy se školitelem (případně vyučujícím ve vztahu ke kvalitě výstupu v cizím jazyce).
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
z
Informace učitele
Účast je povinná pro doktorandy, kteří si v daném období předmět zaregistrovali. Pokud si doktorand nezvolí tuto variantu (A), je povinen pro absolvování předmětu Cizí jazyk zvolit variantu B (kurs v CJV), nebo variantu C (zkoušku v CJV). Rozsah referátu řeší doktorand se školitelem; ten taky jeho referát buď přijme, nebo navrhne k dopracování.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Pokud posluchač nezvolí tuto variantu A, musí si pro absolvování předmětu Cizí jazyk zvolit variantu B (kurz v CJV), nebo variantu C (zkouška v CJV).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.