IM116 JOINME: Journal of Interactive Media

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:30–14:05 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí teoreticky i prakticky osvojit všechny náležitosti tvorby odborného periodika (práce redaktorů, recenzentů, autorů, jazykových korektorů atd.) a naučit se hlavním zásadám psaní odborného textu a jeho kritickému hodnocení. V průběhu kurzu se studenti seznámí se strategiemi a taktikami vědeckého publikování a s formálními pravidly a etickými zásadami psaní odborných textů. Dále získají přehled o oborových časopisech, databázích odborných časopisů, hodnotících kritériích odborných periodik apod. Hlavní náplní přednášek je příprava nového čísla oborového žurnálu JOINME. Posluchači tak mají možnost seznámit se se všemi fázemi publikačního procesu. Píší odborné texty, vzájemně si své texty hodnotí, zajišťují propagaci časopisu, podílí se na tvorbě jeho grafické podoby a vykonávají další činnosti spojené s tvorbou odborného periodika, dle individuálních schopností. Tímto způsobem získávají praktické i teoretické zkušenosti v oblasti odborné publicistické činnosti a týmové redakční práce. Po absolvování kurzu bude student připraven pro samostatnou odbornou publikační činnost a kvalifikovanou práci v redakci odborného časopisu.
Osnova
 • 1. Odborné časopisy: náležitosti a cíle odborného časopisu, příklady zahraničních i domácích odborných periodik, kritéria hodnocení odborného časopisu, databáze odborných periodik. Seznámení s tématem časopisu a výběr témat článků. 2. Odborný styl, žánry odborných statí, struktura odborného textu. 3. Volba tématu, práce se zdroji, rešerše, taktika psaní odborného textu. Psaní první verze článku 4. Poznámkový aparát, seznam literatury, styl citací. Psaní druhé verze článku. 5. Publikační etika, recenzní řízení, kritéria hodnocení odborného článku. Hodnocení článků a jejich výběr ke zveřejnění. 6. Práce s redakčním systémem, public relations, vyhodnocování návštěvnosti. 7. Hodnocení kurzu, zpětná vazba.
Literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3.
 • Convergence - http://con.sagepub.com/
 • New media and society - http://nms.sagepub.com/
 • APRJA - http://www.aprja.net/
 • Amodern - http://amodern.net/
 • Digital creativity - http://www.tandfonline.com/toc/ndcr20/current
 • Computational Culture - http://computationalculture.net/
 • Databáze odborné literatury: SCOPUS - http://www.scopus.com/
 • ERIH - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
 • Web of Science - webofscience.com
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, kde se studenti seznamují s procesem vytváření odborného žurnálu.
Metody hodnocení
Hodnocení jednoho výstupu (článek, multimediální dílo apod.). Hodnocení recenzní a editorské práce na jednom článku. Klasifikovaný zápočet. Předmět je možno absolvovat na základě individuálního plánu v případě, že studentům nevyhovuje čas přednášek, nebo studují kombinovanou formu studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.