IM137 Applied Game Studies – Research and Design

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology – Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology – Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:10–15:45 N21
Prerequisites
IM082 Game Studies
IM082 Game Studies
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení znalost herních studií a představit metody a techniky, kterými lze zkoumat digitální hry, jejich průmysl a publikum. Student v průběhu kurzu získá poznatky aplikovatelné nejen v akademické sféře, ale i v profesním prostředí. Témata přednášek jsou strukturována do několika tématických bloků rozdělených na zkoumání a využívání her ve výzkumu, zkoumání průmyslu a analyzování herního publika. Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.
Syllabus (in Czech)
 • * kurz probíhá pravidelně, 1x za týden
 • 01 UVOD
 • 02 ANALYZA HRY (MDA? PROSTOR, HM vs UZITI MEDII - CLOBRDO DEMONSTRACE)
 • 03 HOST: METODOLOGIE, VEDECKA PARADIGMATA
 • 04 SEMIOTIKA, KYBERTEXT
 • 05 NARATIV, DISKURZIVNI ANALYZA
 • 06 ČTECI TYDEN - VELIKONOCE
 • 07 REFLEXE CETBY + HERNI ZANRY
 • 08 HRACI JAKO PUBLIKUM, VIRTUALNI SVETY JAKO ETNOGRAFICKE POLE
 • 09 PLAYBOUR a VAZBA na HM
 • 10 CROWDRESEARCH + HERNI TELEMETRIE
 • 11 HERNI PRUMYSL (CR) a HERNI ZURNALISTIKA
 • 12 PRIPRAVNY TYDEN - ZAVERECNY PROJEKT
 • 13 ZAPOCTOVY TYDEN PREZENTACE (+ Zhodnoceni predmetu a profilu absolventa)
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a semináře, četba, tvorba závěrečné seminární práce
Assessment methods (in Czech)
Student v průběhu semestru musí splnit průběžné seminární úkoly a vypracovat závěrečnou seminární práci na vybrané téma.
1x průběžné úkoly (40 % hodnocení)
1x závěrečná seminární práce (60 %)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/IM137