EN

FF:RLB503 Média a nezisková sféra - Informace o předmětu

RLB503 Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 17:30–19:05 K23
Předpoklady
( RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky ) && ( RLA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLKA13 Úvod do metodologie výzkumu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na získávání zkušeností s prací v mediální a neziskové sféře. Studující prostřednictvím práce pro spřízněné organizace a díky seminářům s jejich zástupci zjišťují, co obnáší práce v mediální a neziskové sféře a jaké vyžaduje dovednosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studující:
má hlubší přehled o možnostech svého uplatnění v mediální a neziskové sféře;
rozvíjí svůj sociální kapitál tím, že naváže spolupráci s vybranou organizací;
tak je schopen získávat další zkušenosti z vybraného oboru aktitivit;
dokáže strategicky rozvažovat o možnostech svého uplatnění a rozvíjet tak své kompetence vlastním samostudijem a praxí;
získává praktické zkušenosti formou konkrétní odborné práce pro vybranou organizaci;
rozvíjí své sociální kompetence spojené s týmovou spoluprací.
Osnova
 • 1) Projekty zaměřené na migraci a sociální inkluzi I
 • 2) Projekty zaměřené na migraci a sociální inkluzi II
 • 3) Projekty zaměřené na migraci a sociální inkluzi II
 • 4) Projekty zaměřené na rozvoj schopností učitelů a na inovace ve vzdělávání I
 • 5) Projekty zaměřené na rozvoj schopností učitelů a na inovace ve vzdělávání II
 • 6) Projekty zaměřené na televizní dokumentární tvorbu I
 • 7) Projekty zaměřené na televizní dokumentární tvorbu II
 • 8) Projekty zaměřené na televizní dokumentární tvorbu II
 • 9) Projekty zaměřené na gender a migraci I
 • 10) Projekty zaměřené na gender a migraci II
 • 11) Získávání zdrojů financování I
 • 12) Získávání zdrojů financování II
Literatura
  povinná literatura
 • RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Hana POŘÍZKOVÁ. Sociální integrace přistěhovalců - teoretická východiska výzkumu. In Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 2009. ISBN 978-80-7419-023-0. info
 • BARŠA, Pavel. Multikulturalismus a liberální politická teorie. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., č. 2, s. 163-177. ISSN 1211-3247. info
  doporučená literatura
 • CHEVALIER, Jacques M. a Daniel BUCKLES. Participatory action research : theory and methods for engaged inquiry. 1st ed. London: Routledge, 2013. xxi, 469. ISBN 9780203107386. info
 • SARTORI, Giovanni. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci : esej o multietnické společnosti. Translated by Karolina Křížová. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011. 146 s. ISBN 9788073633806. info
 • Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit : (antropologická perspektiva). Edited by Marek Jakoubek - Tomáš Hirt. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 279 s. ISBN 8086898229. info
 • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. xvi,181 s. ISBN 0761925538. info
 • Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Edited by Tomáš Sirovátka. Vyd. 1. Brno: Georgetown, 2002. 355 s. ISBN 80-86251-13-6. info
  neurčeno
 • Migration and culture. Edited by Robin Cohen - Gunvor Jónsson. Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2011. xxxii, 788. ISBN 9781849808347. info
 • Migration and culture. Edited by Gil S. Epstein - Ira N. Gang. 1st ed. United Kingdom: Emerald, 2010. xxviii, 72. ISBN 9780857241542. info
 • KOBES, Tomáš. Nastartovali nás jako motorky : činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 135 s. ISBN 9788070438237. info
 • Migration, culture conflict, crime, and terrorism. Edited by Joshua D. Freilich - Rob T. Guerette. Burlington, VT: Ashgate, 2006. x, 235 p. ISBN 9780754626503. info
Výukové metody
Diskuse s odborníky z praxe, domácí práce - zpracování konkrétní odborné agendy pro vybranou organizaci.
Metody hodnocení
Ve spolupráci s konkrétní organizací studenti zpracovávají seminární práci, jejíž kvalita tvoří 100% celkového hodnocení v kurzu.
Informace učitele
Kurz je spravován v e-learningové platformě Elf. The course is administered in an e-learning platform Elf.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/RLB503