VIKMB52 Metodik ICT II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou sobotu 9:10–14:05 212
Předpoklady
VIKMB50 Metodik ICT I
Základní počítačová a informační gramotnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na práci ICT metodika či koordinátora ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Absolvent předmětu získá široký přehled o technologiích a technických řešeních, které lze v rámci vzdělávacích institucí uplatnit. Bude schopen metodicky vést ostatní a pomáhat jim s hlubší reflexí ICT v kontextu vzdělávání a řízení institucí.
Osnova
 • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 • Hygiena, ergonomie, pravidla bezpečnosti práce s ICT
 • Informační systémy ve vzdělávání
 • Vedení školních žákovských projektů
 • Moderní technologie
 • Počítač a volný čas
 • ICT ve speciální pedagogice
 • Principy a možnosti počítačových sítí
 • Zdroje informací na webu, repozitáře
 • Webináře
 • Pedagogický mentoring
 • Evropské a další projekty
 • Základy pedagogického výzkumu a evaluace
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 • ČERNÝ, Michal. Koordinátor ICT. Brno: Flow, 2015. 87 s. ISBN 978-80-88123-06-4. info
 • ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7. info
  doporučená literatura
 • BEELAND JR, William D. Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help?. 2002.
 • WEINSTEIN, Stephen. The Multimedia Internet (Information Technology: Transmission, Processing and Storage). : Springer, 2005. 386 s. ISBN 0387236813. info
 • SIEMENS, George. Duplication theory of educational value. 2011. [cit. 2013-08-23]. Dostupný z WWW: http://www.elearnspace.org/blog/2011/09/15/duplication-theory-of-educational-value/.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie. Vyučovací metody na vysoké škole. Edited by Jana Vejvodová. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 104 s. ISBN 9788070439678. info
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
Výukové metody
e-learning, šest presenčních setkání. Předpokládá se nejméně 50% účast.
Metody hodnocení
Zpracování závěrečné práce a její obhajoba.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/VIKMB52