AR1B105 Prameny k vojenským dějinám 19. století.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 14:00–15:40 B2.11
Předpoklady
Schopnost četby českých a německých archivních pramenů z 2. poloviny 19. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prusko-rakouská válka v roce 1866.
Cílem semináře bude přiblížit prameny, vypovídající o prusko-rakouské válce a jejím dopadu na naše území. Pozornost nebude věnována popisům bojových operací, ale životu civilních obyvatel Čech a Moravy v souvislosti s válečnými událostmi. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými typy pramenů, postihujícími v co největší šíři odraz prusko-rakouské války ve městech a na venkově, uloženými v okresních a oblastních archivech. Zvláštní pozornost bude věnována úředním záznamům, kronikářským a pamětním zápisům i matričním dokladům.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice vojenských konfliktů 19. století se zřetelem na prusko-rakouskou válku;
- určit hlavní momenty průběhu a příčiny výsledku průběhu prusko-rakouské války;
- vyhledat dostupnou literaturu k prusko-rakouské válce včetně elektronických zdrojů;
- identifikovat relevantní pramennou základnu pro výzkum dopadu prusko-rakouské války na život v Čechách a zvláště na Moravě;
- napsat odbornou práci o průběhu války roku 1866 v libovolné lokalitě případně regionu ze využití všech existujících pramenů.
Osnova
 • Příčiny, průběh a následky prusko-rakouské války
 • Průběh války na našem území
 • Přítomnost vojáků ve městech a obcích
 • Epidemie cholery
 • Regionální dopady války
Literatura
 • BĚLINA, Pavel a Josef FUČÍK. Válka 1866. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 686 s. ISBN 8086515532. info
 • Válka 1866 : běda poraženým. Translated by Josef Fučík. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2012. 329 s. ISBN 9788074322013. info
 • Heller, E.: Válka roku 1866 v Čechách, její vznik, děje a následky. Praha 1896.
 • Jedlička, O.: Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866. Díly I-III. Pardubice 1883.
 • Kudr, K.: Válka rakousko-pruská 1866 v Čechách a na Moravě. Praha 1936.
 • Richter, K.: Třeba i železem a krví. Prusko-rakouské války 1740-1866. Praha 2007.
 • Sabina, K.: Kronika války prusko-italsko-rakouské. Praha 1868.
 • URBAN, Otto. Vzpomínka na Hradec Králové : /drama roku 1866/. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 424 s. + f. info
 • Dvořák, J.: Kronika války roku 1866 v Třebechovicích a okolí. Hradec Králové – Třebechovice pod Orebem 2001.
 • Královéhradecko 3. Rok 1866 a česká společnost: středoevropské a regionální souvislosti. Hradec Králové 2006.
 • Volf, J.: Vzpomínky na válku 1866. Praha 1934.
Výukové metody
Semináře sestávají z krátké úvodní přednášky vyučujícího a ze studentských referátů, vztahujících se probírané problematice.
Metody hodnocení
Posluchači v rámci kurzu zpracují a na semináři prezentují referáty, ilustrující průběh prusko-rakouské války ve vybraných lokalitách na základě archivních pramenů. Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři a vypracování a prezentace referátu na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2021.