EN

FF:DSMgrB06 Státy se sakrálním královstvím - Informace o předmětu

DSMgrB06 Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 7. 5. 16:00–19:40 A21, Čt 9. 5. 14:00–17:40 A24, Pá 10. 5. 8:00–9:40 A24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět vychází z metody srovnávání týchž vývojových stupňů sociální evoluce u různých civilizací, patřících do pojmu starověké civilizace, ale i dalších. Zabývá se fenoménem sakrálních králů (případně náčelníků) a sakrálního království jako instituce, s ním spojenými typy států a společností a také etikou, s uvedenou formou vlády související. Jeho cílem je poukázat na myšlenkové konstanty ve vývoji lidstva bez ohledu na etnicitu, antropologické charakteristiky či geografickou polohu příslušných civilizací a též prohloubit metodologické myšlení studentů.
Osnova
 • 1) Metodologie zkoumání sakrálních vlád (výčet jejich charakteristik)
 • 2) Sakrální království Mezopotámie po říši novoasyrskou a novobabylónskou (včetně)
 • 3) Egypt jako starověký stát s typickou sakrální vládou
 • 4) Sakrální moc v Indii a Číně
 • 5) Vláda ve staroperské, parthské a sasánovské říši
 • 6) Sakrální vláda v Řecku mykénského a temného období; rezidua tohoto typu vlády v antické epoše Řecka
 • 7) Sakrální moc u Římanů doby královské a její rezidua v republikánském období
 • 8) Sakralita císařů za principátu a dominátu. Sakrální moc u Germánů, Keltů, Thráků a Slovanů
 • 9) Sakrální náčelnictví u Skythů, Sarmatů, Hunů a dalších nomádů
 • 10) Sakrální králové a náčelníci předkolumbovské Ameriky; sakrální vláda v Polynésii
 • 11) Důsledky sakrální vlády pro právo a etiku společnosti
 • 12) Sakrální vláda v christianizovaných státech
Literatura
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070215062. info
Výukové metody
Četba pramenů, komparace - nikoliv časových, ale vývojových horizontů.
Metody hodnocení
Seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DSMgrB06