EN

FF:HIA112b České dějiny 20. stol. - Informace o předmětu

HIA112b Dějiny Československa 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.32
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kursu je seznámit studenty přehledně s hlavními etapami vývoje čs. republiky v letech 1918-1938 (1945). Vznik Československa, hlavní problémy politické, národnostní, ekonomické, mezinárodní politika a její souvislosti, Mnichovská smlouva, období druhé republiky, okupace a protektorát. Osvobození, komunistické Československo po únorovém puči 1948. Pražské jaro 1968, občanská společnost a normalizace.
Osnova
 • Vznik Československa 1918
 • hlavní problémy politické, národnostní, ekonomické
 • mezinárodní politika a její souvislosti
 • Mnichovská smlouva
 • období druhé republiky, okupace a protektorát
 • osvobození 1945, Československo 1945-48
 • komunistické Československo po únorovém puči 1948
 • Pražské jaro 1968, občanská společnost a normalizace
Literatura
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky : (1918-1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) [Kárník, 2003]. 2., oprav. vyd. Praha: Libri, 2003. 571 s. ISBN 80-7277-195-7. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 8072770306. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 803 s. ISBN 8072770306. info
 • KLIMEK, Antonín. Boj o hrad.vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1996. 432 s. ISBN 80-85846-06-3. info
 • KLIMEK, Antonín. Boj o hrad.vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1998. 591 s. ISBN 80-86130-02-9. info
 • BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie :politický systém ČSR 1918-1938. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 168 s. ISBN 80-901059-6-3. info
 • VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný. Portrét politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Matice moravská, 2003. 386 s. Knižnice Matice moravské sv. 12. ISBN 80-210-3241-3. info
Výukové metody
Přednášky, četba (povinná literatura)
Metody hodnocení
Ústní zkouška je zaměřena na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, a dvou ze tří kursů dějin 20. století + 1. výběr. kursu z dějin 20. stol.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/HIA112b