CJDSL002 Kritická práce s daty I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem semináře je naučit studenty základy kvantitativní analýzy jazykových dat.
Výstupy z učení
Student bude umět vyvozovat z kvantitativních analýz jazykových dat adekvátní závěry.
Osnova
  • Základy analýzy kvantitativních dat. Deskriptivní a inferenční statistika. Pohledy na analýzu dat.
Literatura
  • ČECH, Radek, POPESCU, Ioan-Iovitz and Gabriel ALTMANN. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014. ISBN 978-80-244-4044-6.
  • ČECH, Radek, POPESCU, Ioan-Iovitz and Gabriel ALTMANN. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014. ISBN 978-80-244-4044-6.
Výukové metody
Přednášky, diskuze ve třídě, prezentace, domácí cvičení, četba.
Metody hodnocení
Závěrečná práce (5-10 stran).
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJDSL002