CJDY10 Doktorský seminář VIII

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJDY10/01: Po 14:00–15:40 D41, K. Osolsobě
CJDY10/02: Út 14:00–15:40 D32, P. Kosek
CJDY10/03: St 12:00–13:40 D31, P. Caha, M. Ziková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorský seminář představuje (společně s dalšími doktorskými semináři) zásadní teoretický předmět doktorského studia českého jazyka. Je místem, kde se setkávají vyučující ústavu, hostující profesoři a doktorští studenti podobného odborného zaměření, kteří diskutují konkrétní lingvistické otázky. Doktorští studenti jsou tak seznamováni s poznatky současné jazykovědy a zároveň zdokonalují své schopnosti a kompetence, jako jsou prezentace výsledků vlastního bádání před odborným publikem, obhajoba názorů v odborné diskuzi nebo kritická interpretace (převážně cizojazyčné) odborné literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) kriticky analyzovat odbornou literaturu,
b) identifovat objekt jazykovědné analýzy a aplikovat na jeho analýzu adekvátní metodologii,
c) prezentovat výsledky svého bádání,
d) vystupovat v odborné diskuzi,
e) obhajovat své názory v diskusi.
Osnova
  • Výuka je organizována v doktorských skupinách, které korespondují s klíčovými oblastmi výzkumu Ústavu českého jazyka: 1. synchronní lingvistika, 2. diachronní lingvistika, 3. korpusová a počítačová lingvistika. V semináři jsou diskutována různá témata v závislosti na specializaci jednotlivých studentů, na aktuálních výzkumných úkolech vyučujících účastnících se chodu semináře a na tématech přednášek zvaných hostů.
Literatura
  • Literatura pro doktorský seminář je předepsána individuálně.
Výukové metody
Četba (převážně cizojazyčné) odborné literatury, prezentace, diskuze.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu stanovují jednotliví garanti doktorských skupin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJDY10