HV_704b Vokální praktikum - od chorálu k renesanci II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět by měl studentům umožnit seznámení s nejstaršími projevy evropské hudební kultury aktivním způsobem. Ve formě semináře společně nastudujeme základní repertoár gregoriánského chorálu. Zabývat se budeme také nejstarším českým písňovým repertoárem. Podle možností se pokusíme nastudovat jednodušší vícehlasé skladby, od nejstarších organ po vrcholnou renesanci - skladbám z tohoto období však budeme věnovat spíše druhý semestr. Účelem semináře není koncertní nastudování skladeb, ale bližší seznámení s nimi a s jejich historií - k tomu budou sloužit i zadávané referáty k jednotlivým skladbám. Například: historie "Hospodine, pomiluj ny" včetně zpracování této písně v následujících staletích. Materiálovým i inspiračním zdrojem nám bude především nově vydaná Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530), ed. Jaromír Černý et al., Koniasch Latin Press, Praha 2005.
Výstupy z učení
Zdokonalení ve zpěvu obecně, zejména s ohledem na období středověku a renesance, a ve zpěvu z listu.
Osnova
 • gregoriánský chorál: repertoár graduálu -
 • gregoriánský chorál: repertoár antifonáře -
 • počátky vícehlasu: St. Martial, Notre Damme, Missa Tournai -
 • Guillaume de Machaut: Missa de Nostre Damme -
 • nejstarší vícehlasé skladby z českých pramenů -
 • Jistebnický kancionál -
 • liturgické hry -
 • Kodex speciálník -
Literatura
  povinná literatura
 • Jaromír Černý (ed.), Historická antologiehudby v českých zemích (do cca 1530), Praha: KLP, 2005
  doporučená literatura
 • Martin Horyna (ed.), Wenceslai Philomathis Musicorum libri quattuor, Praha: KLP, 2003
Výukové metody
Semináře: skladby jsou k dispozici s předstihem k domácímu nastudování a k přípravě krátkých referátů k jednotlivým tematickým okruhům. Materiály jsou dostupné v elfovém kurzu.
Metody hodnocení
Vzhledem k charakteru praktika je nezbytná pravidelná docházka na výuku, tj. minimálně 70 %. Přednesení krátkého referátu v rámci výuky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_704b