JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 B2.51
Předpoklady
Seminář se zakládá na četbě vybraných literárních děl balkánských, především jihoslovanských, spisovatelů, jež lze označit přívlastkem "postmodernističtí" a které vyšly v českých překladech. Vyžadována je především důkladná domácí příprava a aktivní zapojení ve výuce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit stěžejní momenty vývoje postmodernistické literatury v balkánských zemích a srovnat je s obecným literárním vývojem světovým. Vedle prvotního představení postmodernistické doby a umění budou analyzována díla vykazující rysy postmodernistické estetiky ve vzájemných vztazích a souvislostech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat konkrétní postmodernistická literární díla, zasadit je do kontextu literárního vývoje zejména na Balkáně a samostatně je interpretovat. Nabyté poznatky bude moci využít při dalším studiu nejen postmodernistické a nejen balkánské literární produkce.
Osnova
 • 1) Co je to postmoderna a postmodernismus?
 • 2) Typické rysy potmodernistické literatury
 • 3) Nebalkánské příklady postmodernistického myšlení a literatury (U. Eco, K. Vonnegut, R. Bolaňo, J. L. Borges, J. Kratochvil)
 • 4) Četba, analýza a interpretace vybraných děl balkánských spisovatelů:
 • MILORAD PAVIĆ: Chazarský slovník (Praha 2011)
 • DUBRAVKA UGREŠIĆOVÁ: Štefica Cveková v čelistech života (Pět jugoslávských novel, Praha 1985)
 • PAVAO PAVLIČIĆ: vybrané povídky/novely
 • DANILO KIŠ: Encyklopedie mrtvých (Praha 1995)
 • DAVID ALBAHARI: vybrané povídky/novely
 • PETRU CIMPOEŞU: Christina Domestica a lovci duší (Praha 2008)
 • PANAGIOTIS AGAPITOS: Ebenová loutna (Praha 2017)
 • GEORGI GOSPODINOV: Fyzika smutku (Praha 2018)
Literatura
  povinná literatura
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • BORECKÝ, Bořivoj a Růžena DOSTÁLOVÁ. Slovník řeckých spisovatelů. Druhé, přepracované a dop. Praha: LEDA, 2006. 663 stran. ISBN 8073350661. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3. info
  doporučená literatura
 • MILOŠEVIĆ, Petar. Storija srpske književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2010. 846 s. ISBN 9788651904489. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Od avantgardy k druhé moderně : (cestami filozofie a literatury). Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 424 s. ISBN 8072152149. info
 • NOVAK, Slobodan Prosper. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 304 s. ISBN 9532142118. info
 • LYOTARD, Jean-François. O postmodernismu : postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 8070070471. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava (četba), diskuse v semináři.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen studentovi, který
 • splní docházku (maximálně 3 neomluvené absence),
 • aktivně se podílí na chodu předmětu účastí v diskusích a poctivou domácí přípravou (četba),
 • absolvuje úspěšně závěrečné ústní přezkoušení.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JSB_SLAV56