LMD_DS2 Doktorský seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se zatím v přehledu seznámí s metodami práce v latinské medievistice, získá hlubší informace o výzkumných tématech řešených na ÚKS; základy ediční práce (textová kritika).
Výstupy z učení
Studenti získají povšechný přehled o hlavních metodách studia latinské medievistiky.
Osnova
  • Bloková výuka:
  • metody jazykovědného i literárněvědného medievistického studia (povšechně);
  • nauka o literárních i diplomatických pramenech (část I.);
  • způsoby jejich zpřístupňování.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Seminární práce, prezentace badatelských i doktorských projektů, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_DS2