LMD_OR2 Odborný referát II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpořit účast studentů na konferencích. Studenti připraví a přednesou příspěvek na domácí či zahraniční odborné konferenci. Výběr konference se doporučuje konzultovat s vedoucím práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen zvolit vhodnou konferenci pro dané téma; bude umět zpracovat zvolené téma v zadaném formátu; bude umět zvolit a připravit vhodné audiovizuální prostředky; bude schopen příspěvek prezentovat před odborným publikem.
Osnova
 • Výběr konference s ohledem na stanovené téma.
 • Stanovení vhodné metodologie.
 • Příprava příspěvku.
 • Příprava vhodné prezentace.
 • Konzultace se školitelem.
 • Prezentace na zvolené konferenci.
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura stanovena dle zadaného tématu.
  neurčeno
 • Due to the specific nature of the subject, literature is assigned individually.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet na základě konzultací a výsledné prezentace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMD_OR2