PHV407 Dějiny etiky II: vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A11
Předpoklady
! PH0219 Dějiny etiky II
Studenti musí absolovoval kurs Dějiny etiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na cyklus přednášek Dějiny etiky I. Cílem je seznámit studenty se základními díly dějin etiky v období od renesance do počátku 20. stol.
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o základních událostech, postavách a dílech z oblasti morální filozofie; seznámí se se strukturou, výstavbou a hlavními tezemi a argumenty klíčových děl morální filozofie (Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza, Hume, Bentham, Mill, Kant, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche). Studenti si osvojí znalost a schopnost interpretace klíčových morálně filozofických děl v uvedeném období a s využitím znalostí primárních textů.
Osnova
 • Hobbes
 • Locke
 • Rousseau
 • Spinoza
 • Hume
 • Bentham/Mill
 • Kant
 • Schopenhauer
 • Hegel
 • Nietzsche
Literatura
 • HOBBES, Thomas. Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského : Leviathan, or, Matter, form, and power of a Commonwealth ecclestical and civil (Orig.). V Praze: Melantrich, 1941. info
 • SPINOZA, Benedictus de. Etika. 2. vyd., v Dybbuku 1. Praha: Dybbuk, 2001. 268 s. ISBN 80-903001-0-3. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. Emil, čili, O vychování. D. 2, 4. a 5. kniha; Pokračování Emila; Rejstřík. V Praze: Dědictví Komenského, 1911. info
 • ROUSSEAU, J. J. O smlouvě společenské : čili o základech politického práva. Praha: Nakladatelství J. Otto, 1919. 186 s. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. V Praze: V. Linhart, 1949. info
 • HUME, David. Zkoumání lidského rozumu : Enquiry concerning human understanding (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 223 s. info
 • MILL, John Stuart. Bentham :utilitarizmus. Vyd. 1. Prešov: LIM, 2000. 143 s. ISBN 80-89012-01-9. info
 • KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů [Kant, 1976]. Praha: Svoboda, 1976. info
 • KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Translated by Jaromír Loužil. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 8020505075. info
 • SCHOPENHAUER, Arthur. Uber die Grundlage der Moral. Berlin: Elsnerdruck,. 204 s. ISBN 3-8224-1178-7. info
 • Genealogie morálky :polemika. Edited by Friedrich Nietzsche. 1. vyd. Brno: AURORA, 2002. 147 s. ISBN 80-7299-048-9. info
 • NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo :předehra k filosofii budoucnosti. Translated by Věra Koubová. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1996. 218 s. ISBN 80-85974-12-6. info
Výukové metody
Přednášky,četba a studium primární literatury.
Metody hodnocení
Kolokvium získá student po napsání závěrečného testu.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2333
Kurs předpokládá četbu děl autorů uvedených v osnově předmětu. Části primárních textů mají studenti k dispozici ve studijních materiálech v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV407