REDOR1 Odborný referát I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
konzultace. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia přednese odborný referát týkající se tématu disertační práce, případně metod použitých při jejím zpracovávání. Téma, rozsah a způsob prezentace referátu jsou stanoveny na základě dohody mezi školitelem a doktorandem.
Výstupy z učení
Referát může být přednesen na vědeckých konferencích, sympoziích, specializovaných kolokviích, případně v rámci semináře studentů doktorského studia.
Osnova
  • Na základě četby primárních pramenů a/nebo studia sekundární literatury student připravuje text referátu. Výběr tématu i dílčí výsledky konzultuje se školitelem. Referát musí být přednesen před odborným publikem, případně na semináři studentů doktorského studia.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě přípravy a přednesení odborného referátu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.