UZHIA242II Didaktika dějepisu II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.24
Předpoklady
UZHIA242I Didaktika dějepisu I
Absolutorium teroetických předmětů pedagogicko-psychologického základu a předmětu Didaktika dějepisu I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 1/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení teoretických znalostí a dovedností pro výuku dějepisu na střední škole. Na základě nabytých znalostí zvládnout interpretaci středoškolské látky a její předání studentům, zvládat specifické nároky spojené s předmětem v oblasti prověřování znalostí, alternativních výukových metod, mimoškolní činnosti apod.
Výstupy z učení
Absolvent je teoreticky připraven k výuce dějepisu na střední škole s využitím moderních didaktických metod; disponuje znalostmi filozofických a paradigmatických kontextů výuky dějepisu, ovládá v teoretické rovině metody a formy výuky.
Osnova
  • 1. Obsahové pojetí výuky historie, hranice a kontinuita s ostatními vyučovanými předměty, role pomocných věd historických.
  • 2. Výukové formy a metody, organizace vyučovací hodiny
  • 3. Příprava podkladů pro vyučovací hodinu, odborně-historická a didaktická koncepce vyučovací hodiny a soulad obou aspektů pedagogického procesu
Výukové metody
Přednáška, seminář s představením vlastní koncepce výuky vybraného tématu z českých dějin s důrazem na soulad didaktické a odborně historického aspektu, kritická debata s vyučujícími a spolužáky
Metody hodnocení
Ukončení předmětu na základě splnění stanovené počtu docházky a seminárních úkolů, závěrečný text z didaktiky dejěpisu, historiografie, školské legislativy a historické geografie pro střední školu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2020, podzim 2021.