VH_22 Hudební formy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 N42
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s historickými proměnami strukturování hudby. Účelem je praktické porozumění základním hudebním formám od středověku po současnost na úrovni získání vlastních analytických kompetencí.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení kurzu schopen: - identifikovat v notovém zápisu základní formy novověké západoevropské hudby, - vysvětlit vznik a vývoj těchto hudebních forem, - samostatně analyzovat hudební kompozici na základě hudebního zápisu a záznamu.
Osnova
  • Světská píseň 12.-20. stol. - Madrigal, chanson. Variační formy - passacaglia, ciaccona. Taneční formy 16. a 17. stol. - Suita. Opera, oratorium. Rondové formy - Sonátová forma (kantáta, toccata), sonátový cyklus. Concerto grosso - koncert. Symfonie, symfonická báseň. Hudební forma/struktura ve 20. století (řada/série, momentová forma, aleatorika/stochastická hudba etc.).
Literatura
  • LEWIN, David. Musical Form and Transformation : Four Analytic Essays. : Oxford University Press, 2007. 168 s. info
  • ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Formování hudby. 2. vyd. Brno: MU Brno, 1998. 125 s. skriptum Pedagogické fakulty MU Brno. ISBN 80-210-1787-2. info
  • JIRÁK, Karel Boleslav. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha: Panton, 1985. 405 s. info
  • ERPF, Hermann. Form und Struktur in der Musik. Mainz: Schott's Söhne, 1967. 221 s. info
  • JANEČEK, Karel. Hudební formy. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 491 s. info
Výukové metody
Praktický seminář analýzy vybraných hudebních forem 16.-20. století.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou o dvou částech: a)teoretická část - student vysvětlí vybranou hudební formu, b) identifikace hudební formy v tištěné partituře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/VH_22