CLDS_a01 Doktorská práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
blok. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disertační práce je hlavním výsledkem doktorandova studia. Je vypracována podle požadavků Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, které oborová komise podle potřeby aktuálně specifikuje. Předmět je ukončen odevzdáním disertace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- vytvořit odbornou práci;
- obhájit svou odbornou práci;
- orientovat se v nových problémech literárněvědné teorie a praxe;
- využít poznatky doktorského studia pro účely praxe.
Osnova
 • Základní témata dle tématu doktorandovy disertace.
Literatura
  povinná literatura
 • Doporučená literatura dle domluvy se školitelem.
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  neurčeno
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdání disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.