FAVBKa070 Dějiny světové kinematografie II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
So 27. 3. 9:00–12:40 C34, So 15. 5. 9:00–12:40 C34, So 29. 5. 14:00–17:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 31 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/31, pouze zareg.: 0/31
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje světové kinematografie od poloviny padesátých let do současnosti, jejích uměleckých, kulturních, technických a ekonomických proměn. Kurs je založen na kritickém čtení 4.-6. části knihy Kristin Thompsonové a Davida Bordwella Dějiny filmu (AMU/NLN 2007, revid. 2011).

Hlavní cíle kursu jsou:
- podat základní informaci o nejvýznamnějších filmových hnutích, žánrech, autorech a událostech, především z pohledu „tradiční" filmové historie,
- poskytnout základní rámec pro specializovanější kursy z dějin světového filmu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět fenoménu filmového modernismu
pochopit význam nových vln
popsat souvislost mezi společenským vývojem a kinematografií
analyzovat a interpretovat díla vybraných autorů
orientovat se v žánrové produkci
vysvětlit inovace v audiovizuálních technologiích
kriticky přemýšlet o přístupech k filmovým dějinám.
Osnova
 • Úvod a periodizace.
 • Širokoúhlé formáty, rozmach televizního vysílání.
 • Hollywood od poloviny padesátých do konce šedesátých let.
 • Žánrová kinematografie, komedie, western, muzikál, horor, sci-fi, historické velkofilmy, dobrodružné filmy, plášť a dýka.
 • Nový film ve Francii, francouzská nová vlna.
 • Italský postneorealistický film.
 • Britská kinematografie šedesátých let.
 • Evropské koprodukce.
 • Nový film v Západním Německu a ve Skandinávii.
 • Japonská kinematografie a nová vlna.
 • Kinematografie Sovětského svazu.
 • Kinematografie střední a východní Evropy: Maďarsko, Polsko, NDR, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko.
 • Španělská kinematografie za Francova režimu a po něm.
 • Asijské kinematografie, Indie, Čína.
 • Latinská Amerika a brazilské cinema novo.
 • Kinematografie třetího světa.
 • Dokumentární, experimentální a podzemní film.
 • Revize žánrů, politický film, retro, katastrofický film.
 • Nový Hollywood.
 • Sedmdesátá léta, návrat velké epiky.
 • Technické novinky a nové distribuční strategie.
 • Americký nezávislý film.
 • Kinematografie v éře globalizace, digitalizace a nových médií.
 • Evropský artový film.
 • Kinematografie Turecka a Íránu.
 • Korejská kinematografie.
 • Postsocialitické kinematografie, rumunská nová vlna.
 • Bollywood.
 • Quality TV.
 • Kontaktní přednášky budou věnovány úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Literatura
  povinná literatura
 • THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. Translated by Helena Bendová - Jan Bernard - Michal Bregant - Zdeněk Holý - V. První vydání. Praha: Akademie múzických umění. 827 stran. ISBN 9788071068983. 2007. info
  doporučená literatura
 • KOVÁCS, András Bálint. Screening modernism : European art cinema, 1950-1980. Chicago: University of Chicago Press. xii, 427. ISBN 9780226451657. 2007. info
 • MONACO, James. Nouvelle vague :Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění. 413 s. ISBN 8085883899. 2001. info
 • BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Translated by Miloš Fryš. Praha: Dauphin. 115 s. ISBN 8086019683. 1998. info
 • GODARD, Jean-Luc. Texty a rozhovory. Translated by Helena Bendová - David Čeněk. Vyd. 1. Jihlava: JSAF. 330 s. ISBN 8090351360. 2005. info
 • BELTON, John. Widescreen cinema. Cabridge, Massachusett: Harvard University Press. viii, 300. ISBN 0-674-95260-X. 1992. info
Výukové metody
Přednášky (v písemné podobě), sledování filmů, diskuse on line, četba, domácí práce.
Metody hodnocení
Kritická recenze Dějin filmu K. Thompsonové a Davida Bordwella. Diskuse on line. Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.