HIAb14II Němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Václava Beyerová (cvičící)
Mgr. Petr Kuthan (cvičící)
Mgr. et Mgr. Milan Neužil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIAb14I Němčina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozbor jazykové struktury odborných textů, je procvičována schopnost komunikace a prezentace odborných témat, psaní dopisu a CV, procvičování slovesných gramatických kategorií.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen sledovat odbornou diskusi, pochopit hlavní myšlenky odborných textů svého studijního oboru a rovněž plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů.
  • Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států.
  • Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
    povinná literatura
  • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1996. 359 s. ISBN 3-88532-717-1. info
  • BRANDI, Marie-Luise a Barbara MOMENTEAU. Lesekurs für Geisteswissenschaftler. 1. Aufl. München: Klett Edition Deutsch, 1992. 209 s. ISBN 3-12-675361-2. info
Výukové metody
Cvičení. Kurz je zaměřen na zvládnutí slovní zásoby.
Metody hodnocení
Cvičení ukončeno zkouškou.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HIAb14II