HV_41b Diplomový seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 N42
Předpoklady
Předpoklady nejsou stanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Specializovaný seminář pro studenty závěrečného ročníku zaměřený na vypracování magisterské diplomové práce, resp. závěrečné oborové práce v případě dvouoborového nediplomního studia hudební vědy.
Výstupy z učení
Student prokáže dobrou metodologickou i praktickou přípravu magisterské práce.
Osnova
  • Osnova předmětu VH_41a není stanovena
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seminář s diskusí.
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden podle rozvrhu.
Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je:
1) Schválené zadání tématu, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce;
2) minimálně 80% docházka do semináře;
3) aktivní účast v diskusích;
4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků);
5) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu přípravy diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.