HV_41b Diplomový seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 N42
Předpoklady
Předpoklady nejsou stanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Specializovaný seminář pro studenty závěrečného ročníku zaměřený na vypracování magisterské diplomové práce, resp. závěrečné oborové práce v případě dvouoborového nediplomního studia hudební vědy.
Výstupy z učení
Student prokáže dobrou metodologickou i praktickou přípravu magisterské práce.
Osnova
  • Osnova předmětu VH_41a není stanovena
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seminář s diskusí.
Metody hodnocení
Výuka probíhá každý týden podle rozvrhu.
Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je:
1) Schválené zadání tématu, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce;
2) minimálně 80% docházka do semináře;
3) aktivní účast v diskusích;
4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků);
5) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu přípravy diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/HV_41b