JPN223 Písemný projev v japonštině I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (přednášející)
Garance
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN213 Japonské písmo III && JPN211 Japonský jazyk III - výklad
Trojsemestrální znalost jazyka a písma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si prohlubuje doposud získané znalosti japonského jazyka s důrazem na aktivní psaný projev; seznamuje se se specifiky psané japonštiny; osvojuje si schopnost strukturovat jednoduché texty s ohledem na tematická specifika.
Výstupy z učení
Prohloubí se studentovy doposud získané znalosti japonského jazyka s důrazem na aktivní psaný projev; bude obeznámen se specifiky psané japonštiny; osvojí si schopnost strukturovat jednoduché texty s ohledem na tematická specifika.
Osnova
  • 1. Úvod do psané japonštiny
  • 2. Seznámení se s ukázkovými texty
  • 3. Rozlišování stylů (desu / da/ de aru)
  • 4.-12. Cvičení podle štyř témat
Literatura
  • Reading and Writing in Japanese for Beginners. Miura A.; Chinami K.; Uegaki Y. Tokyo, ALC, 2000
  • Japanese for foreigners: innovative workbooks in Japanese 9 – Style. Nagara, S., Chino, N. Tokyo, Aratake shuppan, 1989
  • Yasashii sakubun. Kadowaki K., Nishiuma K. Tokyo, 3A Network, 1999
Výukové metody
Výklad specifik psané japonštiny na základě ukázkových textů, na nějž navazuje cvičení a následná analýza.
Metody hodnocení
Hodnocení průběžných samostatných písemných projevů a písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.