JPNN20 Japonština pro neoborové studenty II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLB126 Japonština I || JPNN10 Neoborová japonština I && ! JPN121 Japonský jazyk II - výklad
Kurz navazuje na kurz JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet znalost základů mluvené japonštiny. Studenti, kteří chtějí kurz navštěvovat, musí disponovat znalostí slabičných abeced hiragany a katakany a alespoň několika základních znaků kandži. Kurz je zaměřen na rozvoj jednoduchých konverzačních schopností a schopnosti porozumění mluvené řeči. Po úspěšném absolvování kurzu je student schopen vést jednoduchou konverzaci v japonštině v základních životních situacích.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen
popsat stavbu jednoduché japonské věty;
interpretovat význam jednoduchých sdělení;
využít znalost základní slovní zásoby a gramatických struktur při formulaci jednoduchých větných konstrukcí;
rozlišit základní kategorie japonské gramatiky;
konstruovat jednoduchá sdělení na základě probrané slovní zásoby, gramatických struktur a konverzačních obratů;
zdůvodnit správnost použití probrané slovní zásoby a konverzačních obratů v základních životních situacích.
Osnova
 • 0. Úvodní informace ke kurzu;
 • 1. Opakování učiva kurzu JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I;
 • 2. Existenciální slovesa - „ga arimasu/imasu“, popis umístění osob a věcí, slovní zásoba;
 • 3. Minulý čas sloves, vyjádření trvání, partikule to a mo;
 • 4. Slovní zásoba - vyjadřování času: dny a měsíce, úvod do adjektiv;
 • 5. Japonská adjektiva;
 • 6. Výzvy a nabídky, numerativy;
 • 7. Souhrnné opakování;
 • 8. Slovní zásoba, úvod do te tvarů sloves;
 • 9. Te tvary sloves a jejich využití;
 • 10. Popis navazujících aktivit, udávání důvodů;
 • 11. Opakování učiva;
 • 12. Závěrečný test.
Literatura
 • • Banno, E.; Ohno, Y.; Sakane, Y.; Shinagawa, Ch.: Genki I.: An Integrated Course In Elementary Japanese. Japan Times, 2002.
 • • Kiyo Saka: Speak Japanese, Book 1: A Textbook for Young Students. Japan Publication Trading.
 • Kenneth G. Henshall, Tetsuo Takagaki (1990, 2003) Guide to Learning Hiragana & Katakana: First Steps to Reading and Writing Japanese. Tokyo: Tuttle Publishing.
Výukové metody
Přednášky - teoretická příprava, písemná, poslechová a konverzační cvičení.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout alespoň 70 % bodů. Podmínkou je pravidelná účast na výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JPNN21 "Japonské písmo pro neoborové studenty II"
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.

Studenti, kteří se chtějí do kurzu zapsat, musí být schopni aktivně používat hiraganu a katakanu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.